Nasz
Zespół

Naszą kancelarię założyliśmy w 2008 roku. Od początku dążyliśmy do utworzenia Zespołu ekspertów zaangażowanych w swoją pracę. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się zbudować przyjazne miejsce pracy oraz profesjonalną Kancelarię, której celem jest zapewnienie Klientom wsparcia w zakresie ochrony prawnej własności intelektualnej.
Naszymi klientami są przedsiębiorstwa z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), jak również duże podmioty z całej Polski. Specjalizujemy się w ochronie prawnej rozwiązań technicznych o zasięgu międzynarodowym. Nieustannie podnosimy kwalifikacje i uzupełniamy ofertę usług o nowe zagadnienia, by zagwarantować kompleksową obsługę.
Kancelaria EUPATENT została wyróżniona na rynku międzynarodowym – została uznana za jedną z najlepszych kancelarii w zakresie postępowań prowadzonych przed urzędami patentowymi w rankingu Intellectual Asset Management Patent 1000 – The World’s Leading Patent Professionals.
Zdaniem naszych klientów usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu strategii ochrony i jej wdrażania, jak również elastyczne podejście do kwestii rozliczeń to największe atuty naszej Kancelarii.

Dział patentowy

Adam Pawłowski

Europejski rzecznik patentowy, polski rzecznik patentowy, profesjonalny pełnomocnik przed EUIPO

A.Pawlowski@eupatent.pl

Absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja w Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Politechniki Łódzkiej. Jako inżynier elektronik uzyskał tytuł IEEE Senior Member. Posiada bogate doświadczenie w pracy w przemyśle, pracował w międzynarodowych korporacjach telekomunikacyjnych. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu międzynarodowych strategii ochrony własności przemysłowej, zarówno dla przedsięwzięć start-up jak też i  rozwiniętych projektów.
Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego uzyskał w 2007r. po ukończeniu egzaminu European Qualifying Examination (EQE) jako pierwsza osoba z Polski. Członek komitetu ds. kształcenia w Instytucie Europejskich Rzeczników Patentowych (EPI) z siedzibą w Monachium. Prowadzi szkolenia z zakresu europejskiego prawa patentowego na uniwersytecie w Strasbourgu.

Języki obce: angielski, niemiecki

Katarzyna Szwajkowska (Święs)

Europejski rzecznik patentowy

K.Swies@eupatent.pl

Ukończyła Technologię Chemiczną na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Prowadziła badania nad modyfikacją kopoliestrów stosowanych systemach kontrolowanego uwalniania leków. Specjalizuje się w polimerach i tworzywach sztucznych. W kancelarii zajmuje się sporządzeniem opisów patentowych, przeprowadza badania zdolności i czystości patentowej oraz przygotowuje opinie w sprawach dotyczących zgłoszeń patentowych polskich i międzynarodowych. Prowadzi postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego uzyskała po ukończeniu egzaminu European Qualifying Examination (EQE).

Języki obce: angielski

Tomasz Derek

Europejski rzecznik patentowy

T.Derek@eupatent.pl

Ukończył kierunek Mechanika i Informatyka Stosowana w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (IFE), studiował również w Jönköping University w Szwecji. Podczas studiów uzyskał stypendium od firmy Corning Cable Systems. Doświadczenie w przemyśle zdobywał pracując w międzynarodowej korporacji z branży Automotive, jako inżynier automatyk odpowiedzialny za instalacje, modernizacje i przebudowy linii technologicznych.W kancelarii zajmuje się badaniami zdolności patentowej i sporządzaniem opisów patentowych, w szczególności z dziedzin dotyczących mechaniki, elektroniki i programów komputerowych.Ukończył egzamin wstępny European Qualifying Examination w Europejskim Urzędzie Patentowym

Języki obce: angielski

Jakub Lach

Inżynier patentowy

J.Lach@eupatent.pl

Doktor nauk biologicznych, absolwent kierunku biotechnologia medyczna na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz kierunku biologia, w specjalności biofizyka medyczna i bioinformatyka na Uniwersytecie Łódzkim.Doświadczenie naukowe zdobywał pracując jako bioinformatyk w jednym z wiodących ośrodków zajmujących się sekwencjonowaniem DNA. Jego działalność naukowa skupiała się wokół genetyki drobnoustrojów, oceny potencjału biotechnologicznego mikroorganizmów, badania mikrobiomu środowiskowego i ludzkiego, oraz bioinformatyki. Ponadto brał udział w projektach badawczo-rozwojowych związanych z wykorzystaniem bakteriofagów jako alternatywą dla antybiotyków. Wiedzę związaną z prawem własności intelektualnej poszerzał w ramach studiów podyplomowych „Prawo własności intelektualnej” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W kancelarii zajmuje się badaniami stanu techniki i sporządzaniem opisów patentowych, w szczególności w tematach związanych z biotechnologią, farmacją, technologiami medycznymi i sztuczną inteligencją.

 

Języki obce: angielski

Dział prawny i znaków towarowych

Eliza Nowacka

Polski rzecznik patentowy, prawnik, profesjonalny pełnomocnik przed EUIPO

E.Nowacka@eupatent.pl

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Praw Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Członek Stowarzyszenia Licensing Executives Society Poland.

W kancelarii zajmuje się problematyką znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich, jaki i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Przygotowuje strategie ochrony własności przemysłowej, prowadzi postępowania zgłoszeniowe oraz sporne przed urzędami ds. własności intelektualnej, sporządza i opiniuje umowy z zakresu własności przemysłowej, jak i opracowuje opinie prawne.

Języki obce: angielski

Marcin Faron

Prawnik

M.Faron@eupatent.pl

Magister prawa, doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ przygotowujący rozprawę doktorską o tytule „Znak usługowy jako samodzielny przedmiot ochrony”, absolwent Szkoły Praw Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie oraz kursów organizowanych przez Światową Organizację ds. Własności Intelektualnej (WIPO).
Pracę magisterską poświęconą obowiązkowi używania znaku towarowego obronił w Zakładzie Prawa Własności Przemysłowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Na podstawie tej pracy został finalistą konkursu im. Prof. Jana Kodrębskiego na najlepszą pracę magisterską obronioną na WPiA UŁ w roku akademickim 2019/2020.

W pracy zawodowej skupia się w szczególności na problematyce znaków towarowych i wzorów przemysłowych, w tym wykonuje badań zdolności rejestracyjnej i legalności używania oznaczeń, przygotowuje zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych do Urzędu Patentowego RP, EUIPO i WIPO oraz doradza w zakresie postępowań spornych i w przedmiocie naruszeń praw wyłącznych, a nadto opracowuje umowy dotyczące prawa własności intelektualnej.

 

Języki obce: angielski

Hanna Borsiak

Paralegal

H.Borsiak@eupatent.pl

Absolwentka Logistyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W Kancelarii zajmuje się administracją w dziale znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Przygotowuje dokumentację w postępowaniach krajowych oraz zagranicznych, a także czuwa nad jej prawidłowym obiegiem. Dba o sprawne i terminowe załatwienie sprawy oraz wspiera klientów w zakresie kwestii formalnych na każdym etapie postępowania.

 

Języki obce: angielski

Dział administracyjny

Jakub Nijak

Senior Paralegal

J.Nijak@eupatent.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W kancelarii odpowiedzialny jest za wsparcie klienta w postępowaniach o udzielenie patentu na wynalazek w procedurze europejskiej oraz międzynarodowej, w tym w szczególności za koordynację procesu walidacji patentu europejskiego oraz procesu wejścia w fazę krajową zgłoszenia międzynarodowego. Dodatkowo zajmuje się zadaniami administracyjnymi z obszaru rozliczeń oraz nadzoruje przepływ dokumentów urzędowych.

 

Języki obce: angielski

Justyna Ciupińska

Paralegal

J.Ciupinska@eupatent.pl

Absolwentka Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego.

W kancelarii zajmuje się obiegiem dokumentacji, kontaktem z organami administracyjnymi i klientami, a także nadzoruje obszar rozliczeniowy.

 

Języki obce: angielski

Izabela Wengelewska

Paralegal

I.Wengelewska@eupatent.pl

Z wykształcenia jest ekonomistą. Wiedzę prawniczą i doświadczenie zawodowe zdobywała przez ponad 10 lat pracy w jednej z wiodących kancelarii adwokackich.

 

W kancelarii nadzoruje obieg dokumentacji, zajmuje się kontaktem z organami administracyjnymi oraz klientami.

Anastazja Szymczak

Paralegal

A.Szymczak@eupatent.pl

W kancelarii zajmuje się administracją w polskim dziale wynalazków i wzorów użytkowych. Przygotowuje dokumentację w postępowaniach krajowych oraz koordynuje jej prawidłowy obieg. Odpowiedzialna jest za kontakt z organami administracyjnymi oraz klientami. Dba o terminowe i sprawne załatwianie spraw dla klientów. Dodatkowo zajmuje się zadaniami z obszaru rozliczeń.

 

Języki obce: angielski

Doradcy

Paweł Błoński

Europejski rzecznik patentowy

P.Blonski@eupatent.pl

Absolwent kierunku informatyka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w ochronie, na terenie Europy i USA, rozwiązań z zakresu wynalazków realizowanych za pomocą komputera, jak również badaniach stanu techniki i zdolności patentowej w tym zakresie. Ponadto, posiada szerokie doświadczenie badaniach i ocenie portfolio patentowych (ang. patent pools). Doświadczenie zawodowe zdobywał jako programista w firmie dostarczającej usługi outsourcingowe, a następnie w międzynarodowej firmie z sektora telewizji cyfrowej.

Uzyskał uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego po ukończeniu egzaminu European Qualifying Examination (EQE) w 2012r.

Prowadzi własną kancelarię w Zielonej Górze.

 

Języki obce: angielski

Jarosław Mirkowski

Doradca ds. strategii IP

J.Mirkowski@eupatent.pl

Dyplom doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynierii komputerowej uzyskał w Słowackim Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie. Wykładowca Politechniki Zielonogórskiej i Universidad Tecnologica de la Mixteca w Huajuapan de Leon, Oaxaca, Meksyk. Stypendysta NATO Postgraduate Fellowship w University of Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania.

Twórca i wieloletni dyrektor departamentu własności intelektualnej w międzynarodowym koncernie z sektora telewizji cyfrowej.

 

Języki: angielski, hiszpański

Particles