Nasz
Zespół

Naszą kancelarię założyliśmy w 2008 roku. Od początku dążyliśmy do utworzenia Zespołu ekspertów zaangażowanych w swoją pracę. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się zbudować przyjazne miejsce pracy oraz profesjonalną Kancelarię, której celem jest zapewnienie Klientom wsparcia w zakresie ochrony prawnej własności intelektualnej.
Naszymi klientami są przedsiębiorstwa z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), jak również duże podmioty z całej Polski. Specjalizujemy się w ochronie prawnej rozwiązań technicznych o zasięgu międzynarodowym. Nieustannie podnosimy kwalifikacje i uzupełniamy ofertę usług o nowe zagadnienia, by zagwarantować kompleksową obsługę.
Kancelaria EUPATENT została wyróżniona na rynku międzynarodowym – została uznana za jedną z najlepszych kancelarii w zakresie postępowań prowadzonych przed urzędami patentowymi w rankingu Intellectual Asset Management Patent 1000 – The World’s Leading Patent Professionals.
Zdaniem naszych klientów usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu strategii ochrony i jej wdrażania, jak również elastyczne podejście do kwestii rozliczeń to największe atuty naszej Kancelarii.

Dział patentowy

Adam Pawłowski

Europejski rzecznik patentowy, polski rzecznik patentowy, profesjonalny pełnomocnik OHIM

A.Pawlowski@eupatent.pl

Absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja w Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Politechniki Łódzkiej. Jako inżynier elektronik uzyskał tytuł IEEE Senior Member. Posiada bogate doświadczenie w pracy w przemyśle, pracował w międzynarodowych korporacjach telekomunikacyjnych. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu międzynarodowych strategii ochrony własności przemysłowej, zarówno dla przedsięwzięć start-up jak też i  rozwiniętych projektów.
Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego uzyskał w 2007r. po ukończeniu egzaminu European Qualifying Examination (EQE) jako pierwsza osoba z Polski. Członek komitetu ds. kształcenia w Instytucie Europejskich Rzeczników Patentowych (EPI) z siedzibą w Monachium. Prowadzi szkolenia z zakresu europejskiego prawa patentowego na uniwersytecie w Strasbourgu.
Języki obce: angielski, niemiecki

Katarzyna Szwajkowska (Święs)

Europejski rzecznik patentowy

K.Swies@eupatent.pl

Ukończyła Technologię Chemiczną na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Prowadziła badania nad modyfikacją kopoliestrów stosowanych systemach kontrolowanego uwalniania leków. Specjalizuje się w polimerach i tworzywach sztucznych. W kancelarii zajmuje się sporządzeniem opisów patentowych, przeprowadza badania zdolności i czystości patentowej oraz przygotowuje opinie w sprawach dotyczących zgłoszeń patentowych polskich i międzynarodowych. Prowadzi postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego uzyskała po ukończeniu egzaminu European Qualifying Examination (EQE).

Języki obce: angielski

Tomasz Derek

Specjalista ds. ochrony patentowej

T.Derek@eupatent.pl

Ukończył kierunek Mechanika i Informatyka Stosowana w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (IFE), studiował również w Jönköping University w Szwecji. Podczas studiów uzyskał stypendium od firmy Corning Cable Systems. Doświadczenie w przemyśle zdobywał pracując w międzynarodowej korporacji z branży Automotive, jako inżynier automatyk odpowiedzialny za instalacje, modernizacje i przebudowy linii technologicznych.W kancelarii zajmuje się badaniami zdolności patentowej i sporządzaniem opisów patentowych, w szczególności z dziedzin dotyczących mechaniki, elektroniki i programów komputerowych.Ukończył egzamin wstępny European Qualifying Examination w Europejskim Urzędzie Patentowym

Języki obce: angielski

Dział prawny i znaków towarowych

Eliza Nowacka

Prawnik

E.Nowacka@eupatent.pl

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską poświęconą funkcjom firmy obroniła w Katedrze Prawa Własności Przemysłowej. Absolwentka Szkoły Praw Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Członek Stowarzyszenia Licensing Executives Society Poland. Specjalizuje się w tematyce oznaczeń odróżniających.

W kancelarii zajmuje się problematyką znaków towarowych oraz umów, nadzoruje obieg dokumentacji oraz odpowiada za kontakt z klientami i organami administracyjnymi.

Języki obce: angielski

Magdalena Romanowska (Markowicz)

Paralegal, pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

M.Romanowska@eupatent.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

W kancelarii nadzoruje obieg dokumentacji, zajmuje się kontaktem z organami administracyjnymi oraz klientami. Odpowiada za prawidłowe działanie w obszarze aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych, planowanie i rozwój strategii oraz polityki jakościowej.

 

Języki obce: rosyjski, angielski.

Marcin Faron

Paralegal

M.Faron@eupatent.pl

Kończy studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowując się do obrony pracy magisterskiej z zakresu prawa znaków towarowych. Rokrocznie nagradzany przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za bardzo dobre osiągnięcia naukowe. Student Szkoły Praw Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie. Interesuje się zagadnieniami dotyczącymi karnych i cywilnych środków ochrony dóbr własności przemysłowej.

W Kancelarii zajmuje się problematyką znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz umów.

 

Języki obce: angielski

Dział administracyjny

Klaudia Noculak

Senior paralegal

K.Noculak@eupatent.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Praw Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji państwowej.

W kancelarii odpowiada za sprawy administracyjne, nadzoruje prawidłowy obieg dokumentacji, a także kontaktuje się  z organami administracyjnymi. Dba o kontakt z klientami oraz kancelariami zagranicznymi. Zajmuje się zgłoszeniami polskimi i zagranicznymi, w szczególności wynalazków i wzorów użytkowych, jak również walidacją patentów europejskich w Polsce. Koordynuje obieg dokumentacji międzynarodowej.

 

Języki obce: angielski

Justyna Ciupińska

Paralegal

J.Ciupinska@eupatent.pl

Absolwentka Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego.

W kancelarii zajmuje się obiegiem dokumentacji, kontaktem z organami administracyjnymi i klientami, a także nadzoruje obszar rozliczeniowy.

 

Języki obce: angielski

Jakub Nijak

Paralegal

J.Nijak@eupatent.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w samorządowych spółkach prawa handlowego.

W kancelarii odpowiedzialny jest za kontakt z klientami i organami administracyjnymi oraz windykację należności.

 

Języki obce: angielski

Izabela Wengelewska

Paralegal

I.Wengelewska@eupatent.pl

Z wykształcenia jest ekonomistą. Wiedzę prawniczą i doświadczenie zawodowe zdobywała przez ponad 10 lat pracy w jednej z wiodących kancelarii adwokackich.

 

W kancelarii nadzoruje obieg dokumentacji, zajmuje się kontaktem z organami administracyjnymi oraz klientami.

Doradcy

Paweł Błoński

Europejski rzecznik patentowy

P.Blonski@eupatent.pl

Absolwent kierunku informatyka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w ochronie, na terenie Europy i USA, rozwiązań z zakresu wynalazków realizowanych za pomocą komputera, jak również badaniach stanu techniki i zdolności patentowej w tym zakresie. Ponadto, posiada szerokie doświadczenie badaniach i ocenie portfolio patentowych (ang. patent pools). Doświadczenie zawodowe zdobywał jako programista w firmie dostarczającej usługi outsourcingowe, a następnie w międzynarodowej firmie z sektora telewizji cyfrowej.

Uzyskał uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego po ukończeniu egzaminu European Qualifying Examination (EQE) w 2012r.

Prowadzi własną kancelarię w Zielonej Górze.

 

Języki obce: angielski

Jarosław Mirkowski

Doradca ds. strategii IP

J.Mirkowski@eupatent.pl

Dyplom doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynierii komputerowej uzyskał w Słowackim Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie. Wykładowca Politechniki Zielonogórskiej i Universidad Tecnologica de la Mixteca w Huajuapan de Leon, Oaxaca, Meksyk. Stypendysta NATO Postgraduate Fellowship w University of Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania.

Twórca i wieloletni dyrektor departamentu własności intelektualnej w międzynarodowym koncernie z sektora telewizji cyfrowej.

 

Języki: angielski, hiszpański

Particles