Znaki
towarowe

Znaki towarowe – znaczenie we współczesnym biznesie

Chcesz zbudować silną markę – zarejestruj ZNAK TOWAROWY i korzystaj z praw jakie Ci zapewni. Przy spełnieniu odpowiednich warunków, zarejestrowanym znakiem towarowym może być nazwa, logotyp, kształt, zestawienie kolorów a nawet melodia.  W zależności od Twoich potrzeb nasz wykwalifikowany Zespół pomoże ochronić Twoją markę w Polsce, Unii Europejskiej jak i poza jej granicami. Dowiedz się więcej o procesie rejestracji.

W zależności od Twoich potrzeb nasz wykwalifikowany Zespół pomoże ochronić Twoją markę w Polsce, Unii Europejskiej jak i poza jej granicami.Dowiedz się więcej o procesie rejestracji.

Przygotujemy dla Ciebie strategię ochrony i zarejestrujemy Twoje znaki towarowe na całym świecie. Pomożemy Ci również zarządzać uzyskanymi prawami i będziemy wspierać w procesie ich egzekwowania.

Ochrona marki  – po co firmom rejestracja znaku towarowego?

Współcześnie znaki towarowe są dosłownie wszędzie, a silna marka to jedno z kluczowych aktywów przedsiębiorstw – szacuje się, że aktywa niematerialne mogą obecnie stanowić nawet 80% wartości rynkowej firm. Marka to nie sama nazwa czy logotyp, to znacznie więcej. Marka to obietnica jakości, to systemem identyfikacji produktów i usług, niezwykle skuteczne narzędzie komunikacji z konsumentem oraz instrument przewagi konkurencyjnej. Marka nie zaistnieje jednak bez słowno-graficznych elementów. Nazwa czy logo jest już dla konsumentów i partnerów biznesowych impulsem do sięgnięcia po produkt lub usługę. We współczesnej gospodarce możliwość wyłącznego korzystania przez przedsiębiorców z wybranych oznaczeń słownych i graficznych jest tym samym kluczowa. Wyłączność taką zapewniają właśnie znaki towarowe. Ochrona znaku towarowego to zatem warunek konieczny zaistnienia silnej marki. Pamiętaj, zastrzeżenie nazwy bądź logo w urzędzie to monopol ich używania, a monopol to przewaga rynkowa!

Stwórz silną markę – zacznij od znaku towarowego

Particles
Jesteś zainteresowany współpracą? Zapraszamy do kontaktu.
Skontaktuj się z nami

Czytaj więcej

Nasza oferta obejmuje:

Badania dostępności znaku i legalności jego używania

Prowadzenie sporów sądowych

Kompleksowe przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i prowadzenie postępowania przed urzędami

Sporządzanie i audyty umów

Monitorowanie zgłoszeń znaków podobnych i wnoszenie sprzeciwów

Sporządzanie regulaminów korzystania ze znaku

Przedłużanie ochrony

Prowadzenie negocjacji

Sporządzanie opinii prawnych

Szkolenia

Prowadzenie postępowań spornych prze urzędami

Proces rejestracji

W zależności od Twoich potrzeb zarejestrujemy dla Ciebie znak w:

Urzędzie Patentowym RP – rejestracja ta zapewnia ochronę na terenie całej Polski

  • Proces uzyskania ochrony trwa średnio 8-12 miesięcy

Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO – European Union Intellectual Property Office) – rejestracja ta zapewnia jednolitą ochronę we wszystkich państwach członkowskich UE

  • Proces rejestracji trwa średnio 6 miesięcy

urzędach państw spoza Unii Europejskiej, w szczególności specjalizujemy się w rejestracji znaków towarowych w USA oraz w Chinach

  • ze względu na brak jednej procedury gwarantującej globalną ochronę na znak towarowy, ochrony w krajach poza UE należy ubiegać się w urzędach poszczególnych krajów, przy czym można skorzystać z alternatywnych procedur – szczegóły znajdziesz tutaj

Co zrobić, aby zacząć?

Prześlij nam informację o Twoim znaku – podaj nazwę lub załącz logotyp – oraz napisz dla jakich towarów/usług go używasz;

1
Ocena zdolności

Fachowym okiem ocenimy zdolność Twojego znaku do rejestracji, a ponadto sprawdzimy czy identyczne oznaczenie nie jest już zarejestrowane i zaproponujemy dalsze działania, w tym przedstawimy wycenę.

2
Umowa i przedstawienie propozycji

Jeśli będziesz zainteresowany współpracą podpiszemy umowę i przygotujemy dla Ciebie propozycję wykazu towarów/ usług, na podstawie której zdecydujesz w ilu i jakich klasach dokonać rejestracji.

3
Finalizacja rejestracji

Dokonamy zgłoszenia i poprowadzimy postępowanie aż do rejestracji.

Jeśli nie chcesz przesyłać nam informacji drogą mailową zadzwoń, aby uzyskać dodatkowe informacje w sprawie rejestracji znaku.

Znak towarowy – ochrona Twojego przedsiębiorstwa

Znak towarowy jest składnikiem Twojego przedsiębiorstwa i zawsze stanowi jego wartość dodaną. Ochrona znaku towarowego to tak naprawdę ochrona Twojego biznesu. Zbudowanie marki, to proces, który wymaga wielu nakładów, głównie czasu, ale ich angażowanie w nazwę (logo), która nie została przez Ciebie zarejestrowana, to spore ryzyko. Wyobraź sobie, że zastrzeżenie nazwy w urzędzie wydaje Ci się zbyteczne bądź odkładasz je na później, przy czym poświęcasz lata i środki na budowanie wizerunku, zdobycie klientów i zyskanie ich lojalności, po czym okazuje się, że „właścicielem” nazwy, której używasz, jest ktoś inny. Wydaje Ci się to niemożliwe? Przeciwnie, to częsty praktyczny problem. W uproszczeniu – ochrona znaku towarowego w większości systemów prawnych UE, w tym polskim, opiera się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, nie chodzi jednak o to kto pierwszy znaku używał, lecz kto pierwszy zgłosił go w urzędzie. Tym samym, jeśli rejestracja znaku towarowego została przez Ciebie pominięta, może okazać się, że używasz znaku zarejestrowanego na rzecz innej firmy, a co gorsza możesz zostać zmuszony do zaprzestana korzystania z tego znaku! Co więcej, uprawniony z rejestracji znaku może żądać od Ciebie odszkodowania! Zastrzeżenie znaku towarowego może być więc jedną z ważniejszych decyzji dla ochrony Twoich interesów.

Zastrzeżenie nazwy – wpływ na zaufanie klientów

Skojarzenia związane z towarem lub usługą sygnowaną daną marką stanowią fundament jej siły i w ostatecznym rozrachunku często determinują decyzję zakupową klientów. Ochrona znaku towarowego pozwala zabezpieczyć te skojarzenia. Doświadczenie pokazuje, że symbol „R” w okręgu zwiększa zaufanie klientów. Chętniej i częściej sięgamy po znane nam markowe produkty
opatrzone ®. Pamiętaj jednak, że jedynym sposobem by zyskać możliwość posługiwania się tym symbolem, jest rejestracja znaku towarowego w danym urzędzie.

Rejestracja znaku towarowego – narzędzie walki z nieuczciwą konkurencją.

Pamiętaj, skuteczna ochrona marki to nie sama rejestracja znaku towarowego, ale aktywne monitorowanie ewentualnych naruszeń i dbanie o swoje prawo. Rejestracja znaku towarowego w urzędzie wymaga nakładów finansowych, ale w zamian uzyskujesz prawo wyłącznego korzystania ze znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na danym terenie, a co więcej zdobywasz prawo zakazania podmiotom nieuprawnionym korzystania z identycznych lub podobnych znaków czy też prawo zakazania ich późniejszych rejestracji, jeśli zachodzi tzw. ryzyko konfuzji. Naruszenie znaku towarowego może mieć różną postać, jednak niezależnie od niej nigdy nie powinno być bagatelizowane. Sprzeciwianie się późniejszym rejestracjom, wzywanie do zaniechania naruszeń, odzyskiwanie skradzionych domen – to właśnie działania, do których sprowadza się ochrona znaku towarowego. Koszt rejestracji szybko może zamienić się w zysk i wartość dodaną, jeśli tylko aktywnie korzystasz z przysługujących Ci praw. Pamiętaj również, że prawo na znak towarowy to prawo czasowe, udzielane na okresy 10-letnie. Przedłużenie ochrony znaku towarowego zależy od uiszczania opłat okresowych w ustawowych terminach. Brak terminowej opłaty może zaś bezpowrotnie pozbawić Cię prawa ochronnego.

Zależy Ci, by dowiedzieć się więcej na temat ochrony znaku towarowego? Potrzebujesz opinii eksperta, czy Twój znak nadaje się do ochrony? W EUPATENT pomożemy Ci ustalić najlepszą strategię ochrony znaku towarowego. Ocenimy zdolność Twojego znaku do rejestracji, pomożemy również w przygotowaniu odpowiednich dokumentów i będziemy reprezentowali Cię w postępowaniu przed urzędami i sądami. Jeśli chcesz cieszyć się korzyściami, jakie zapewnia ochrona znaku towarowego, zgłoś się do nas!

 

Odpowiadamy na pytanie: jak opatentować logo?

Zastrzeżenie nazwy, opatentowanie nazwy, opatentowanie logo to pojęcia, które, choć w prawnym języku są nieprawidłowe, oznaczają jedno i to samo – uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy.

Pytając: Jak zastrzec nazwę? Jak opatentować nazwę? Jak opatentować logo? Jak chronić nazwę?  – masz tak naprawdę na myśli ochronę ZNAKU TOWAROWEGO, a odpowiedź na te wszystkie pytania jest jedna – musisz dokonać zgłoszenia w wybranym urzędzie i  uzyskać prawo ochronne na znak towarowy.

Jak to zrobić? Jak zatem „opatentować logo”?

Należy złożyć odpowiedni wniosek o udzielenie prawa ochronnego do urzędu, który zajmuje się sprawami własności intelektualnej. Jeżeli działasz wyłącznie na terytorium Polski i interesuje Cię ochrona tylko na terytorium naszego kraju, właściwym urzędem jest Urząd Patentowy RP. Jeżeli chcesz uzyskać ochronę we wszystkich krajach Unii Europejskim, lepszym rozwiązaniem może być zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie UE ds. własności intelektualnej (EUIPO). Jeśli ciągle rozwijasz swój biznes i przewidujesz, że Twój rynek docelowy to np. USA – dokonaj zgłoszenia znaku w United States Patent and Trademark Office (USPTO). Procedura udzielenia ochrony na znak towarowy różni się w zależności o urzędu i systemu prawnego, przykładowo niektóre urzędy – tak jak USPTO czy CNIPA (China National Intellectual Property Administration) – samodzielnie przeprowadzają badanie, czy istnieją znaki towarowe zgłoszone albo zarejestrowane tam z uprzednim pierwszeństwem i odmawiają ochrony ze względu na istnienie znaków kolizyjnych, natomiast w UE funkcjonuje tzw. system sprzeciwowy  – nazwa ta wynika z zasady, że to nie urzędy weryfikują istnienie znaków wcześniejszych lecz decyzja o złożeniu sprzeciwu wobec kolizyjnego znaku pozostawiona jest właścicielom wcześniejszych zgłoszeń lub rejestracji znaków.

Niemniej jednak zgłoszenie znaku w urzędzie powinno być tak naprawdę ostatnim etapem projektu pt. „jak opatentować logo”! Najistotniejszy jest bowiem sam wybór oznaczenia. Niestety nie ma uniwersalnych wskazówek, jak wybrać oznaczenie do ochrony. Wybór ten determinuje wiele czynników m.in.: natura oznaczenia, jego charakter odróżniający (czy znak jest słaby czy silny), rodzaj towarów i usług, które ma odróżniać, praktyka danego urzędu; (nie)istnienie znaków podobnych. Ważne jednak, aby to wszystko lepiej ustalić przed dokonaniem zgłoszenia i z pomocą rzecznika patentowego.

W EUPATENT określamy optymalną strategię w zakresie uzyskania ochrony na znak towarowy. Z naszą pomocą możesz chronić swoją nazwę, logo czy inne oznaczenie we wszystkich krajach świata.

Particles