Badanie stanu
techniki

Dokument patentowy –  źródło wiedzy technicznej

Czy wiesz, że światowa literatura patentowa obejmuje ponad 100 milionów dokumentów?

Ocenia się, że informacje zawarte w patentach stanowią około 80% dostępnej wiedzy technicznej. Dlaczego tak się dzieje? Wynika to z obowiązujących przepisów prawa, które mówią, że dokument patentowy powinien przedstawiać wynalazek na tyle dokładnie, aby specjalista z danej dziedziny był w stanie zrealizować wynalazek na podstawie opisu patentowego. Zatem dokumenty patentowe zawierają informacje na tyle szczegółowe, że na próżno szukać ich w publikacjach naukowych (obejmujących głównie wiedzę teoretyczną), publikacjach technicznych (instrukcje serwisowe, użytkowania) czy marketingowych (foldery, katalogi).

Języki, w jakich powstają dokumenty patentowe i tłumaczenia

Abstrakty większości dokumentów patentowych dostępne są w języku angielskim. Natomiast pełne teksty dokumentów dostępne są tylko w języku kraju, który wydał dany patent. Za pomocą specjalistycznych komputerowych systemów tłumaczących możliwe jest ich przetłumaczenie na inne języki, a w szczególności na język angielski.

Wyszukaj patent, korzystając z klasyfikacji International Patent Classification

Dzięki międzynarodowemu systemowi klasyfikacji patentowej (International Patent Classification) można sprawnie i skutecznie odnaleźć poszukiwany dokument z danej dziedziny.

Particles
Jesteś zainteresowany współpracą? Zapraszamy do kontaktu.
Skontaktuj się z nami

Czytaj więcej

Nasza oferta obejmuje

1
Określenie szans na uzyskanie patentu (badanie zdolności patentowej)

Porównujemy przedstawione rozwiązanie z rozwiązaniami opisanymi w dokumentach patentowych i innych publikacjach. Niestety, często okazuje się, że rzekomo nowy pomysł został już wcześniej opisany przez inne osoby. W dokumentach patentowych znaleźć można informacje o wielu produktach, które pozostały na etapie prac badawczo-rozwojowych i z różnych względów nie zostały wprowadzone na rynek. W przypadku zidentyfikowania znanych wcześniej analogicznych rozwiązań jesteśmy w stanie uchronić Cię przed rozpoczęciem kosztownej procedury patentowania rozwiązania, która w rezultacie zakończyłaby się decyzją odmowną. Dlatego pomożemy określić, czy Twoje rozwiązanie ma szansę na uzyskanie patentu!

2
Badanie czystości patentowej produktu

Porównujemy przedstawione rozwiązanie z patentami na terenie krajów, w których planujesz wprowadzić dany produkt do sprzedaży lub produkcji. Badanie czystości patentowej produktu, które dla Ciebie wykonamy, pozwoli zidentyfikować patenty, o których naruszenie mógłbyś zostać posądzony. Takie wcześniejsze rozeznanie pozwala na odpowiednio wczesne podjęcie negocjacji w sprawie uzyskania licencji określonych patentów lub wycofanie się z określonego obszaru, aby zminimalizować przyszłe zagrożenia.

3
Badanie ważności udzielonego patentu

W przypadku, gdybyś został pozwany o naruszenie istniejącego patentu lub gdyby w wyniku badania czystości patentowej zidentyfikowano zagrażające patenty, warto sprawdzić, czy zostały one udzielone z zachowaniem określonych wymogów. Wykonamy tę czynność dla Ciebie! Sprawdzimy, czy rozwiązanie objęte danym patentem w momencie zgłoszenia miało zdolność patentową, porównując je z wcześniej opublikowanymi dokumentami. Gdy okaże się, że został on udzielony nieprawidłowo, można rozpocząć procedury sprzeciwu lub unieważnienia patentu, unikając tym samym jego naruszenia.

W przypadku patentów europejskich, w wyniku sprzeciwu średnio 1/3 patentów zostaje utrzymana w mocy, 1/3 zostaje ograniczona, a 1/3 unieważniona w całości. W wielu przypadkach badanie ważności patentu prowadzi więc do jego unieważnienia i oddalenia zarzutu o naruszenie.

Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem badania dla Twojego rozwiązania, napisz do nas i wskaż zakres interesujących Cię zagadnień – dobierzemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie.

Particles