RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jesteśmy my, czyli Kancelaria EUPATENT.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-348) przy ul. Kilińskiego 185.
  Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numer 0000640073 – nasze akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Dane identyfikacyjne: NIP: 7272805773, REGON: 365529462.
  Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
  napisz na adres mailowy: kancelaria@eupatent.pl
  zadzwoń na numer: 42 630 11 06
 2. Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?
  Przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe lub pytanie.
 3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL), polegający na:
  udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe lub pytanie;
  budowaniu pozytywnych relacji z Tobą jako potencjalnym klientem.
 4. Komu przekazujemy Twoje dane:
  Twoje dane przekazujemy dostawcy usługi hostingu, z którego korzystamy przy prowadzeniu naszej strony internetowej.
 5. Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
  Twoje dane przechowujemy przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe lub pytanie oraz prowadzenia korespondencji z nim związanej, jednak nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu uzasadnionego Twoją szczególną sytuacją.
 7. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych?
  Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
 8. Czy po przekazaniu danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
  Tak. Możesz to zrobić, ponieważ przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.
 9. Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzanie niezgodnie z prawem?
  Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania lub odpowiemy na zgłoszone zastrzeżenia.
  Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).
 10. Czy musisz nam podać swoje dane?
  Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie udzielimy odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe lub pytanie.
 11. Twoje dane nie będą wykorzystywane przez nas do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Particles