Międzynarodowa
ochrona marki

Rozwijasz swoją markę? Pomożemy Ci ją chronić

Twoja działalność przestaje ograniczać się do terytorium jednego państwa, a Twoja marka zaczyna cieszyć się popularnością poza granicami Polski? A może dopiero planujesz wejść ze swoim produktami (usługami) na nowe rynki? A może borykasz się z problemem kradzieży marki i tzw. rejestracji znaku w złej wierze przez podmioty zagraniczne w celu blokowania Twojej działalności na danym rynku?

Rejestracja znaków towarowych – również w USA i Chinach

Nasza Kancelaria ma bogate doświadczenie w rejestracji znaków towarowych i egzekwowaniu praw także poza granicami Polski. Współpracując z zagranicznymi kancelariami zajmującymi się własnością intelektualną, zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną we wszystkich krajach na świecie. Wyróżnia nas duże doświadcznie w rejestracji znaków i ochronie znaków w CHINACH oraz USA.

Pomożemy Ci skutecznie chronić markę na całym świecie

Napisz nam, w jakim kraju (krajach) poszukujesz ochrony dla swojej nazwy bądź logo, zaproponujemy Ci strategię działania i przedstawimy wycenę.
Pamiętaj, że ochrona znaku towarowego ma ograniczony terytorialnie zakres i uzyskuje się ją poprzez rejestrację w stosownym urzędzie, a główną zasadą w przypadku rejestracji znaków towarowych jest zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

Tym samym używanie znaku czy też jego rejestracja w jednym kraju, nie daje Ci automatycznie ochrony na całym świecie. W naszej Kancelarii badamy o to, czy używane przez Ciebie oznaczenie jest dostępne na danym terytorium i przeprowadzimy proces rejestracji w interesującym Cię urzędzie.


W zależności od Twoich potrzeb możemy dokonać:

 • zgłoszenia bezpośrednio w wybranym urzędzie krajowym;
 • rejestracji znaku towarowego w oparciu o tzw. system madrycki w Światowej Organizacji ds. Własności Intelektualnej (WIPO), tzw. REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA – to dobre rozwiązanie, jeśli masz już znak towarowy zastrzeżony w Polsce bądź w Unii Europejskiej.
  WIPO umożliwia dokonanie jednocześnie zgłoszenia znaku towarowego w wielu państwach-Stronach Porozumienia i Protokołu Madryckiego. Co zyskujesz, wybierając WIPO?

  Czas – wystarczy dokonanie tylko jednego zgłoszenia z wyznaczeniem tych państw, w których prowadzisz lub planujesz prowadzić działalność;
  Pieniądze – opłaty są wnoszone do jednego urzędu (WIPO), nie do urzędów krajowych, i w jednej walucie (CHF), nie w walutach narodowych;
  Brak wymogu lokalnego pełnomocnika na etapie zgłoszenia – co jednocześnie zmniejsza koszty postepowania;
  Prawa wyłączne w wielu krajach za pośrednictwem jednego zgłoszenia.
  Pamiętaj jednak, że WIPO nie udziela prawa ochronnego, a pełni funkcję jedynie i aż administratora Twojego prawa. Bazując na zgłoszeniu/rejestracji znaku krajowego, możemy rozszerzyć ochronę Twojego znaku na wybranych przez Ciebie terytoriach. Każdy urząd krajowy przeprowadza jednak własną procedurę udzielania prawa ochronnego na znak. Nasza Kancelaria oczywiście wspiera Cię w całym procesie udzielenia prawa.
Particles
Jesteś zainteresowany współpracą? Zapraszamy do kontaktu.
Skontaktuj się z nami

Czytaj więcej

Chiny

Chcesz zarejestrować swój znak w Chinach? Potrzebujesz rzetelnego partnera, który pomoże Ci przejść cały proces? Zauważyłeś, że przedsiębiorstwo z Chin zaczyna używać Twojego znaku towarowego i czujesz się bezsilny? Zgłoś się do naszej Kancelarii! Dzięki odpowiednim kontaktom oraz znajomości chińskiego prawa i rynku pomożemy Ci postawić pierwsze kroki w Chinach oraz zadbamy o Twój biznes!

Rejestracja znaku towarowego w złej wierze

Obecnie przedsiębiorcy coraz częściej borykają się z problemem kradzieży marki i tzw. rejestracji znaku w złej wierze przez podmioty zagraniczne. Proceder ten jest niezwykle powszechny w Chinach, w których to przedsiębiorcy coraz częściej produkują swoje towary i wysyłają na rynek europejski. Tym samym, jeśli ktoś inny zarejestrował Twój znak na terytorium Chin, może nawet zatrzymać Twoje towary opatrzone Twoim znakiem na granicy bądź żądać od Ciebie znacznych sum za odkupienie znaku.

Chińskie prawo przewiduje środki przeciwdziałania rejestracji znaku w złej wierze, są jednak one czasochłonne i wiążą się ze dodatkowymi kosztami. Dlatego tak istotne jest zapobieganie nieuczciwym praktykom i zarejestrowanie znaku w Chinach.

Starannie przemyślany wybór marki na chiński rynek

Ponadto, ze względu na odmienności kulturowe i językowe, wybór marki na rynek chiński powinien być szczególnie przemyślany i dostosowany do tych różnic. Rekomendowane są również rejestracje tłumaczeń (transliteracji) znaków na język chiński.

Skorzystaj z pomocy naszej Kancelarii

Nasza Kancelaria specjalizuje się w przeprowadzaniu procesu rejestracji znaku w Chinach, jak i pomaga zweryfikować dobór marki na ten rynek. Mamy również wypracowane metody działania w razie istnienia tzw. blokujących rejestracji i pomagamy w przeprowadzeniu procesu unieważnienia znaków zarejestrowanych w złej wierze. Przy współpracy z wiodącą kancelarią w Chinach przygotujemy dla Ciebie dostosowaną do Twoich potrzeb strategię działania.

 

USA

Chcesz wprowadzić swoją markę na amerykański rynek? Szukasz partnera, który pomoże Ci zweryfikować proces używania znaku na terenie USA? Skontaktuj się z naszą Kancelarią! Od wielu lat pomagamy naszym Klientom w wysyłaniu zgłoszeń do USPTO oraz kompleksowo prowadzimy ich spraw.

System rejestracji znaków towarowych w USA

Wprowadzając markę na rynek amerykański, musisz przede wszystkim wiedzieć, że system rejestracji znaków towarowych w USA różni się znacząco od systemu funkcjonującego w UE.

Pierwszą i zasadniczą odmiennością jest podstawa przyznawania ochrony – w systemie amerykańskim obowiązuje bowiem zasada first to use, czyli pierwszeństwo w uzyskaniu ochrony przysługuje temu, kto pierwszy znaku zaczął używać na terenie USA. Ponadto, obowiązek używania znaku na terytorium USA, jest weryfikowany już na etapie zgłoszenia. Amerykański urząd – United States Patent and Trademak Office (USPTO) – wymaga nie tylko deklaracji używania znaku (tzw. Statement of Use), ale również próbek takiego używania.

USPTO ma również własny system klasyfikacji towarów i usług, a wymogi stawiane ich wykazom są znacznie bardziej rygorystyczne niż w krajach UE.
Skorzystaj z pomocy naszej Kancelarii
Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie w postępowaniu przez USPTO i rejestracji znaków w tym urzędzie. Pomagamy Klientom zweryfikować bądź zebrać materiały potrzebne do złożenia deklaracji używania i przeprowadzić proces rejestracji. Przy współpracy z lokalnymi pełnomocnikami zapewnimy kompleksową ochronę Twojej marki na rynku amerykańskim.

Co zrobić, aby zacząć?

Prześlij nam informację o Twoim znaku oraz wskaż kraje, w których poszukujesz ochrony.

⦁ Ocenimy szanse powodzenia rejestracji międzynarodowej znaku towarowego.
⦁ Wskażemy ryzyka związane z porządkiem krajowym wybranych przez Ciebie państw, zwłaszcza w odniesieniu do badania merytorycznego zgłoszenia przez urzędy krajowe.
⦁ Jeśli będziesz zainteresowany współpracą, podpiszemy umowę i przygotujemy dla Ciebie zgłoszenie.
⦁ Dokonamy zgłoszenia i poprowadzimy postępowanie aż do rejestracji we wszystkich wybranych krajach.

Particles