Szkolenia
z praw własności intelektualnej

Współpraca ze specjalistą – rzecznikiem patentowym

Wiedza z zakresu praw własności przemysłowej jest złożona i skomplikowana, a decyzje powinny być podejmowane w ścisłej współpracy ze specjalistą, takim jak rzecznik patentowy.
Jednak wiele czynności wstępnych, takich jak identyfikacja rozwiązań o potencjale ochronnym, wstępne badania stanu techniki, wstępne porównywanie znaków i wzorów, czy wstępny opis rozwiązań do patentowania, może być z powodzeniem wykonywanych przez odpowiednio przeszkolonych pracowników w firmie.

Poznaj bliżej prawo własności intelektualnej i chroń je

Nasz Zespół chętnie przybliży Ci specjalistyczną wiedzę w zakresie dostosowanym do Twoich potrzeb. Takie spotkania niewątpliwie pomagają w nawiązaniu bliższej i skuteczniejszej współpracy, a ponadto pozwolą Ci na świadomą i systematyczną ochronę Twoich praw własności przemysłowej.

Specjalistyczna wiedza w przystępnej formie

Particles
Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas na kancelaria@eupatent.pl i wskaż zakres interesujących Cię zagadnień – opracujemy dla Ciebie szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb.
Skontaktuj się z nami

Czytaj więcej

Nasza oferta obejmuje:

1
Szkolenia kierowane do inżynierów

W przedsiębiorstwach z dobrze funkcjonującym systemem ochrony własności przemysłowej innowacje techniczne są identyfikowane już na etapie ich tworzenia przez inżynierów.

Na naszych szkoleniach przedstawiamy zasady badania zdolności patentowej wynalazków, tak aby inżynierowie potrafili wstępnie określić, które z ich rozwiązań mają potencjał na uzyskanie ochrony.

Przedstawiamy zasady korzystania z baz patentowych i skuteczne sposoby analizy skomplikowanej dokumentacji patentowej, co pozwoli na wykonanie wstępnej analizy rozwiązań konkurencji we własnym zakresie.

2
Szkolenia do działów kreatywnych, marketingu oraz projektantów

Dla skutecznej ochrony marki kluczowe jest sprawdzenie już na wstępnym etapie projektowania, czy wybrane przez nas oznaczenia nie naruszają praw innych osób i czy istnieje możliwości ich rejestracji. Podobnie jest w przypadku tworzenia nowych produktów, gdzie pojawia się potrzeba ochrony ich wyglądu („designu”).

Na naszych szkoleniach przedstawiamy zasady ochrony znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w taki sposób, aby przy wyborze marki czy tworzeniu produktów uniknąć najczęściej popełnianych błędów i wybrać najlepszy rodzaj ochrony.

Przedstawimy zasady korzystania z baz znaków i wzorów przemysłowych, co pozwoli na wstępną weryfikację istniejących praw.

3
Szkolenia kierowane do dyrektorów i zarządu firmy

Do sprawnego funkcjonowania systemu ochrony niezbędne jest zarządzanie nim przez osoby z wiedzą strategiczną w tym zakresie.

Na szkoleniach strategicznych przedstawiamy Ci ogólne założenia ochrony własności przemysłowej, analizę działalności firm konkurencyjnych w tym zakresie oraz przykłady działań, które mogą zostać podjęte w Twoim przedsiębiorstwie.

Dla ułatwienia planowania dalszych zadań przedstawiamy szczegóły procedur postępowania przed urzędami i wymagane nakłady czasowe i finansowe.

4
Szkolenia dla kandydatów na europejskich rzeczników patentowych

Dla tych, którzy planują utworzenie własnego działu ochrony własności przemysłowej, przygotowaliśmy systematyczne szkolenia pracowników działu. Głównym elementem naszej oferty są  długoterminowe (zasadniczo 3-letnie) szkolenia, które przygotowują pracownika do uzyskania uprawnień europejskiego rzecznika patentowego. Nabyte uprawnienia pozwalą na dalsze samodzielne prowadzenie spraw ochrony własności przemysłowej.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, napisz do nas <link> i przygotuj wykaz interesujących Cię zagadnień – opracujemy dla Ciebie szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem, napisz do nas i przygotuj wykaz interesujących Cię zagadnień – opracujemy dla Ciebie szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb.

Particles