Umowy, audyty
opracowywanie

Kupno, sprzedaż, licencjonowanie patentów i znaków

Chcesz kupić patent bądź prawo do znaku towarowego a może chcesz je sprzedać albo licencjonować? Pamiętaj, obrót prawami własności intelektualnej, jak chociażby sprzedaż patentu czy udzielanie licencji, wymaga rozważenia wielu kwestii, a ponadto formy pisemnej pod rygorem nieważności. Skonstruowanie odpowiedniej umowy w tym zakresie jest więc kluczowe dla prowadzenia Twojej działalności.

Tworzenie umów, które kształtują prawa i obowiązki

A w przypadkach, w których forma pisemna nie jest wymagana prawem, w Twoim interesie jest, by podpisać stosowaną umowę i mieć pewność, jak wzajemnie ukształtowane są prawa i obowiązki Twoje oraz drugiej strony.

Wsparcie biznesu – opracowywanie umów i audyty

Szczególnie ma to znaczenie, gdy jesteś przedsiębiorcą zatrudniającym osoby opracowujące nowe technologie lub nowe produkty w ramach obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej umowy bądź jeśli zawierasz umowy o prace badawczo – rozwojowe z innymi podmiotami – upewnij się wówczas, czy prawa wyłączne należą do Ciebie i czy nie wynikają dla Ciebie z tego tytułu dodatkowe obowiązki.

A jeśli wytwarzasz produktu na czyjeś zamówienie – upewnij się czy nie naruszasz niczyjich praw i zabezpiecz się przed roszczeniami osób trzecich.
Aby chronić Ciebie i Twoje przedsiębiorstwo, nasz wykwalifikowany zespół kompleksowo zajmie się opracowywaniem dostosowanych do Twoich potrzeb umów z zakresu własności intelektualnej oraz audytami umów już funkcjonujących w Twoim przedsiębiorstwie.

Particles
Jeśli jesteś zainteresowany współpracą zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z nami

Czytaj więcej

Nasza oferta obejmuje:

opracowywanie umów przenoszących prawa własności intelektualnej (patentu, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji, know-how, praw autorskich);

opracowywanie umów licencyjnych;

opracowywanie umów o zachowaniu w poufności (NDA)

opracowywanie umów o wspólności prawa;

opracowywanie umów z twórcami, współtwórcami;

audyty umów o pracę oraz innych umów pod kątem właściwego przejścia praw własności intelektualnej oraz sporządzania odpowiednich klauzul/aneksów

audyty umów gospodarczych pod kątem ustalenia ryzyka naruszania praw własności intelektualnej i oraz sporządzania odpowiednich klauzul/aneksów;

pośredniczeniem w zawieraniu umów, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji z kontrahentami w Twoim imieniu.

Jeśli jesteś zainteresowany stworzeniem umowy, napisz do nas i przygotuj wykaz interesujących Cię zagadnień – opracujemy dla Ciebie rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb

Particles