Naruszenie
praw

Twoje prawa zostały naruszone? Zasięgnij pomocy prawników

Doszło do naruszenia przysługującego Ci prawa wyłącznego? Ktoś korzysta z Twojego znaku towarowego lub zarejestrowanego wzoru? Potrzebujesz pomocy, aby znaleźć rozwiązanie? Skorzystaj z usług naszej Kancelarii.

Patent, prawo z rejestracji wzoru, prawo ochronne na znak towarowy czy prawa autorskie służą określonemu celowi, jakim jest zapewnienie wyłączności korzystania z ich przedmiotu. Udzielając nam prawa wyłącznego, Urząd pozwala na zmonopolizowane korzystanie z danego przedmiotu prawa wyłącznie przez nas i osoby przez nas upoważnione (np. licencjobiorcy). Nikt inny nie ma prawa wejść w naszą sferę wyłączności, często jednak dochodzi do bezprawnych zamachów na nasze dobra.

Zakres ochrony prawa wyłącznego i jego naruszenie

Na każdy akt naruszenia przysługującego Tobie prawa wyłącznego, należy zareagować stanowczo i zdecydowanie. Nasz Zespół obejmie Cię kompleksową obsługą prawną i poprowadzi sprawę o naruszenie patentu, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego do samego końca tak, byś osiągnął swój cel i mógł skupić się na prowadzeniu swojej działalności.

Reaguj stanowczo i zdecydowanie – chroń swoje prawa

Particles
Jesteś zainteresowany współpracą? Zapraszamy do kontaktu.
Skontaktuj się z nami

Czytaj więcej

Nasza oferta obejmuje:

sporządzani opinii prawnych w przedmiocie naruszenia/ barku naruszenia prawa,

opracowywanie wezwań do zaniechania naruszeń,

negocjacje,

prowadzenie postępowań spornych przed sądami,

składanie wniosków o unieważnienie praw wyłącznych lub stwierdzenie ich wygaśnięcia,

Jak działamy?

Zawsze w pierwszej kolejności staramy się rozwiązać sprawę polubownie, mając na względzie oszczędność środków i czasu w porównaniu z postępowaniem sądowym. Uważamy, że w każdej sytuacji można znaleźć dobre i szybkie rozwiązanie, zwłaszcza gdy obie strony będą zainteresowane zakończeniem sporu. W przypadku naruszeń obejmujących terytorium więcej niż jednego kraju polubowne załatwienie sporu pozwala uniknąć wielu procesów w różnych państwach. Dlatego nasze działania rozpoczynamy od szczegółowej analizy – badamy, jak wygląda naruszenie znaku towarowego lub patentu. Mając pełen obraz sytuacji, możemy podjąć określone kroki.

Gdy jednak ze względu na charakter naruszenia, niechęć drugiej strony albo inne względy polubowne załatwienie sporu na przykład o naruszenie wzoru przemysłowego nie jest możliwe, reprezentujemy klientów przed sądami w sprawach o naruszenie oraz przed urzędami w postępowaniach spornych. Realnie oceniamy sytuację i staramy się osiągnąć najlepsze rozwiązanie dla klienta. Jednocześnie dążymy do tego, by sprawa została rozstrzygnięta możliwie szybko.

Z drugiej strony, w realiach obrotu często też prawa wyłączne są nadużywane i przedsiębiorcy bezzasadnie zostają wzywani przez konkurentów do zaniechania naruszeń bądź straszeni konsekwencjami prawnymi. Jeśli dotknęła Cię taka sytuacja, nasz Zespół pomoże Ci również zweryfikować czy dochodzi do realnego naruszenia interesów przeciwnika i dostosuje strategie działania.

Particles