Profesjonalne doradztwo, duże doświadczenie
Dotacje

Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami ubiegającymi się o dotacje unijne. W ciągu ostatnich 10 lat obsłużyliśmy kilkaset podmiotów korzystających z programów typu: badania i rozwój, kredyt na innowacje, badania na rynek czy szybka ścieżka. Naszymi klientami są zarówno firmy z sektora MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.
Dla przedsiębiorstw, które planują ubiegać się o dotacje, oferujemy usługi w zakresie:

  • analizy innowacyjności projektu w celu zidentyfikowania zakresu rozwiązań możliwych do objęcia ochroną prawami własności przemysłowej i wskazania możliwości zabezpieczenia własności przemysłowej w projekcie,
  • badania stanu techniki w celu sprawdzenia, czy nie są dostępne i objęte ochroną rozwiązania, technologie lub wyniki prac B+R, których istnienie uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym przeprowadzenie zaplanowanego wdrożenia wyników projektu (zwłaszcza dla projektów typu „szybka ścieżka”) i innych projektów B+R,
  • opracowania zgłoszeń patentowych dla wynalazków, które mają być wdrażane, w celu uzyskania sprawozdania o stanie techniki z urzędu patentowego i późniejszej ochrony patentowej (zwłaszcza dla projektów wdrożeniowych).

Ponadto, oferujemy nasze usługi przedsiębiorstwom, które już prowadzą projekty w ramach wniosków dotacyjnych i są zobowiązane dostarczyć objęte odpowiednimi wskaźnikami rezultaty projektu, takie jak uzupełniające badania stanu techniki czy zgłoszenia praw własności przemysłowej. Znamy, a przede wszystkim rozumiemy, kryteria dotacyjne i nasze działania prowadzimy tak, aby zapewnić dostarczenie na czas odpowiednich rezultatów zgodnych z zaplanowanymi wskaźnikami.
Jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji lub potrzebujesz pomocy w opracowaniu zgłoszeń patentowych dla wynalazków? Wskaż zakres interesujących Cię zagadnień – dobierzemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie – skontaktuj się z nami!

Kontakt

Particles