Patentuj
wynalazki

Stworzyłeś wynalazek? Nie ujawniaj – najpierw opatentuj!

Stworzyłeś nowe rozwiązanie techniczne, tj. WYNALAZEK – nie ujawniaj – najpierw PATENTUJ!

Ochrona patentowa wynalazków – na czym polega?

Patent to prawo wyłączne, które zapewnia Ci monopol korzystania z Twojego rozwiązania technicznego na danym terytorium. Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Podstawowe informacje o wynalazkach – POBIERZ

Ochrona patentowa wynalazków – jak zacząć?

Zanim rozpoczniesz starania o patent, sprawdź, jakie jest prawdopodobieństwo jego uzyskania. Dopiero zdobywając pewność, że Twój projekt jest nowy i posiada poziom wynalazczy, ochrona wynalazku staje się możliwa i zasadna. Jeżeli Ty tego nie zrobisz, urząd i tak przeprowadzi stosowne badanie, a gdy stwierdzi, że wynalazek nie nadaje się do ochrony, nie udzieli ochrony – przy czym Ty utracisz zainwestowane środki.  

Upewnij się jeszcze przed zgłoszeniem, jakie są szanse na uzyskanie ochrony patentowej. Nie wiesz, jak je ocenić samodzielnie? Zgłoś się do nas! Zbadamy, czy Twój wynalazek nadaje się do opatentowania, ustalimy strategię działania i dokonamy zgłoszeń w wybranych przez Ciebie urzędach. Skorzystaj z usług kancelarii EUPATENT i ciesz się korzyściami technologicznymi oraz finansowymi jakie zapewnia ochrona patentowa na wynalazek.

W zależności od Twoich potrzeb nasz wykwalifikowany Zespół pomoże Ci zbadać czy Twój wynalazek nadaje się do opatentowania i uzyskać dla niego ochronę w Polsce jak i za granicą.

Wspieramy kreatywnych twórców wynalazków

Pomożemy Ci również ustalić komu przysługuje prawo do wynalazku. Pamiętaj, że sam fakt, że jesteś twórcą wynalazku, nie zawsze oznacza, że masz prawo do uzyskania patentu!

Particles
Jeśli jesteś zainteresowany współpracą zapraszamy do kontaktu
Skontaktuj się z nami

Czytaj więcej

Nasza oferta obejmuje:

badania zdolności i czystości patentowej;

opracowanie strategii ochrony;

kompleksowe przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i prowadzenie postępowania przed urzędami;

monitorowanie zgłoszeń podobnych rozwiązań;

przedłużanie ochrony;

sporządzanie opinii prawnych;

prowadzenie postępowań spornych prze urzędami;

prowadzenie sporów sądowych;

sporządzanie i audyty umów;

prowadzenie negocjacji;

szkolenia.

Proces rejestracji

W zależności od Twoich potrzeb zgłosimy dla Ciebie wynalazek w:

Urzędzie Patentowym RP – rejestracja ta zapewnia ochronę na terenie całej Polski

Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO – European Patent Office) – szczegółowe informacje znajdziesz tutaj

w tzw. procedurze międzynarodowej  (Patent Cooperation Treaty – PCT)

Co zrobić, aby zacząć?

Prześlij nam informację o Twoim wynalazku i dziedzinie techniki. Przedstawimy strategię działania i przedstawimy wycenę związaną z jego ochroną.

Jeśli będziesz zainteresowany współpracą, podpiszemy umowę i przygotujemy dla Ciebie pełną dokumentację zgłoszeniową, w tym opis patentowy
Dokonamy zgłoszenia i poprowadzimy postępowanie aż do uzyskania patentu.

Jeśli nie chcesz przesyłać nam informacji drogą mailową możesz zadzwonić i poprosić o rozmowę z rzecznikiem patentowym. Pamiętaj, że rzecznik patentowy jest zawodem zaufania publicznego i z mocy ustawy zobowiązany jest do zachowania poufności.

 

Ochrona wynalazku – korzyści z patentu

Jakie korzyści możesz osiągnąć, jeśli zdecydujesz się opatentować wynalazek.

Zdobywając patent, nabywasz wyłączne prawo do zawodowego lub zarobkowego korzystania z wynalazku. Tym samym Twoi konkurenci nie mogą korzystać bez Twojej zgody z Twojego opatentowanego rozwiązania. Uzyskana ochrona patentowa wynalazku wskazuje również, że poszukujesz nowych i innowacyjnych rozwiązań dla Twojej działalności. Dzięki temu możesz zyskać przewagę konkurencyjną i zbudować silną pozycję na rynku. Co więcej, Twoi przyszli partnerzy, inwestorzy oraz klienci docenią Twoją innowacyjność i chęć rozwoju. Pamiętaj też, że patent na wynalazek to prawo majątkowe, które może być cennym składnikiem Twojego przedsiębiorstwa.

Ochrona patentowa wynalazku – a korzyści finansowe

Co ze środkami, które zainwestowałeś w nowe rozwiązanie? Jeśli prace nad wynalazkiem trwały długo, było w nie zaangażowanych wielu specjalistów z Twojego przedsiębiorstwa, a wydatki działu B+R dawno przekroczyły założony budżet, po uzyskaniu patentu możesz je przekształcić w przychód. Przyznana ochrona patentowa pozwoli ponadto pomnożyć środki przeznaczone na kolejne innowacje. Jeśli szukasz sposobu, by zyskać dodatkowe korzyści finansowe z posiadanego patentu, pamiętaj, że możesz udzielić innym podmiotom licencji na korzystanie z Twojego wynalazku, a w zamian możesz pobierać opłaty licencyjne i zapewnić sobie udział w zyskach Twoich partnerów. Patent możesz też wnieść do spółki jako wkład, możesz nim zabezpieczyć kolejne inwestycje bądź po prostu go sprzedać. Pamiętaj – patent jest inwestycją!

Kolejna dobra wiadomość! Jeśli masz patenty i pokazujesz, że aktywnie inwestujesz w rozwój przedsiębiorstwa, Twoje szanse na uzyskanie grantów lub dodatkowych funduszy rosną. Spełniając odpowiednie wymagania, możesz uzyskać środki na wprowadzenie produktu na rynek lub udoskonalenie procesu produkcji. Silne portfolio patentów może przydać Ci się również, by zachęcić zewnętrznego inwestora do wsparcia Twojego nowego przedsięwzięcia.

Ochrona wynalazku – a naruszenie patentu

Samo posiadanie patentu nie wystarczy, aby odpowiednio zabezpieczyć Twoje interesy.

Oczywiście, patent minimalizuje ryzyko, że ktoś wykorzysta Twój wynalazek bez Twojej zgody, jednak wszystko zależy od Twojej strategii. Możesz pozostawać bierny, czyli tylko korzystać ze swojego wynalazku i nie monitorować, czy Twoi konkurenci kopiują Twoje rozwiązania albo możesz przyjąć inny model ochrony – tj. czynnie zwalczać każde naruszenie patentu. Ochrona patentowa wynalazku pozwala skutecznie przeciwdziałać nieuczciwym konkurentom. Pamiętaj, w razie naruszenia Twojego patentu, możesz zakazać osobie nieuprawnionej korzystania z wynalazku, a także dochodzić od niej odszkodowania!

Zespół EUPATENT pomoże Ci ustalić strategię działania w razie naruszenia i będzie reprezentował Cię w sporach patentowych.

Jak widać, ochrona patentowa wynalazku daje Ci liczne korzyści. Żeby patent nie był tylko ozdobnym certyfikatem, musisz ustalić odpowiednią strategię już na samym początku. Od tego, jakie kroki podejmiesz jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia w urzędzie, będzie zależał zakres i skuteczność Twojego prawa w przyszłości. Źle napisany opis patentowy, niedokonanie kolejnych zgłoszeń z wykorzystaniem pierwszeństwa czy bierne przyglądanie się naruszeniom Twojego patentu może zniweczyć potencjał, który tkwi w tym prawie.

Zespół EUPATENT pomoże Ci podjąć niezbędne kroki na każdym etapie „życia” patentu. Pomagamy w uzyskaniu i egzekwowaniu Twoich praw w Polsce i poza jej granicami.

Zapraszamy do kontaktu !

Particles