Kancelaria Europejskiego Prawa Patentowego

Kancelaria EUPATENT.PL została założona w 2008r. Specjalizujemy się w ochronie prawnej rozwiązań technicznych na obszarze międzynarodowym. Działamy głównie na rzecz innowacyjnych polskich przedsiębiorstw z obszaru całego kraju. Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie doboru skutecznej strategii ochrony.
IAM 1000

.

Kancelaria w rankingu

IAM Patent 1000

Praca naszego zespołu została doceniona na rynku międzynarodowym – kancelaria EUPATENT.PL została uznana za jedną z wiodących w zakresie postępowań prowadzonych przed urzędami patentowymi w rankingu Intellectual Asset Management Patent 1000 – The World’s Leading Patent Professionals.

Nasi klienci za szczególnie przydatne uznali usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu strategii ochrony i jej wdrażania, jak również elastyczne podejście do kwestii rozliczeń.

Źródło: IAM Patent 1000

Dział patentowy
zdjecie-6
Adam Pawłowski
Europejski rzecznik patentowy, polski rzecznik patentowy, profesjonalny pełnomocnik OHIM
Absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja w Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Politechniki Łódzkiej. Jako inżynier elektronik uzyskał tytuł IEEE Senior Member. Posiada bogate doświadczenie w pracy w przemyśle, pracował w międzynarodowych korporacjach telekomunikacyjnych. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu międzynarodowych strategii ochrony własności przemysłowej, zarówno dla przedsięwzięć start-up jak też i  rozwiniętych projektów.
Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego uzyskał w 2007r. po ukończeniu egzaminu European Qualifying Examination (EQE) jako pierwsza osoba z Polski. Członek komitetu ds. kształcenia w Instytucie Europejskich Rzeczników Patentowych (EPI) z siedzibą w Monachium. Prowadzi szkolenia z zakresu europejskiego prawa patentowego na uniwersytecie w Strasbourgu.
Języki obce: angielski, niemiecki
zdjecie-3
Katarzyna Szwajkowska (Święs)
Europejski rzecznik patentowy

Ukończyła Technologię Chemiczną na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Prowadziła badania nad modyfikacją kopoliestrów stosowanych systemach kontrolowanego uwalniania leków. Specjalizuje się w polimerach i tworzywach sztucznych. W kancelarii zajmuje się sporządzeniem opisów patentowych, przeprowadza badania zdolności i czystości patentowej oraz przygotowuje opinie w sprawach dotyczących zgłoszeń patentowych polskich i międzynarodowych. Prowadzi postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym.

Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego uzyskała po ukończeniu egzaminu European Qualifying Examination (EQE).

Języki obce: angielski

zdjecie-3
Tomasz Derek
Specjalista ds. ochrony patentowej

Ukończył kierunek Mechanika i Informatyka Stosowana w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (IFE), studiował również w Jönköping University w Szwecji. Podczas studiów uzyskał stypendium od firmy Corning Cable Systems. Doświadczenie w przemyśle zdobywał pracując w międzynarodowej korporacji z branży Automotive, jako inżynier automatyk odpowiedzialny za instalacje, modernizacje i przebudowy linii technologicznych.

W kancelarii zajmuje się badaniami zdolności patentowej i sporządzaniem opisów patentowych, w szczególności z dziedzin dotyczących mechaniki, elektroniki i programów komputerowych.

Ukończył egzamin wstępny European Qualifying Examination w Europejskim Urzędzie Patentowym

Języki obce: angielski

zdjecie-3
Jakub Król
Specjalista ds. ochrony patentowej

Ukończył kierunek Nanotechnologie i Nanomateriały na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W trakcie realizacji prac dyplomowych prowadził badania dotyczące mechanochemicznej syntezy ceramiki perowskitowej, a także charakterystyki kompozytowych materiałów polimerowo-ceramicznych do wytwarzania kondensatorów. Specjalizuje się w nanomateriałach oraz nanokompozytach polimerowych.

W kancelarii zajmuje się sporządzeniem opisów patentowych oraz przeprowadzaniem badań zdolności i czystości patentowej, w szczególności w dziedzinie chemii i szerokiego spektrum technologii.

Ukończył egzamin wstępny European Qualifying Examination w Europejskim Urzędzie Patentowym

Języki obce: angielski

Dział prawny i znaków towarowych
zdjecie-5
Eliza Nowacka
Prawnik

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską poświęconą funkcjom firmy obroniła w Katedrze Prawa Własności Przemysłowej. Absolwentka Szkoły Praw Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Członek Stowarzyszenia Licensing Executives Society Poland. Specjalizuje się w tematyce oznaczeń odróżniających.

W kancelarii zajmuje się problematyką znaków towarowych oraz umów, nadzoruje obieg dokumentacji oraz odpowiada za kontakt z klientami i organami administracyjnymi.

Języki obce: angielski

zdjecie-2
Magdalena Romanowska (Markowicz)
Paralegal, pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

W kancelarii nadzoruje obieg dokumentacji, zajmuje się kontaktem z organami administracyjnymi oraz klientami. Odpowiada za prawidłowe działanie w obszarze aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych, planowanie i rozwój strategii oraz polityki jakościowej.

Języki obce: rosyjski, angielski.

zdjecie-4
Patrycja Szymańska
Referent ds. organizacyjno- finansowych

Absolwentka kierunku Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednostkach administracji publicznej.

W kancelarii odpowiada za archiwizację i digitalizację dokumentów, organizację kancelarii oraz kontakt z klientami i organami administracyjnymi.

Języki obce: angielski

Dział administracyjny
zdjecie-5
Klaudia Noculak
Senior paralegal

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Praw Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji państwowej.

W kancelarii odpowiada za sprawy administracyjne, nadzoruje prawidłowy obieg dokumentacji, a także kontaktuje się  z organami administracyjnymi. Dba o kontakt z klientami oraz kancelariami zagranicznymi. Zajmuje się zgłoszeniami polskimi i zagranicznymi, w szczególności wynalazków i wzorów użytkowych, jak również walidacją patentów europejskich w Polsce. Koordynuje obieg dokumentacji międzynarodowej.

Języki obce: angielski

zdjecie-5
Justyna Ciupińska
Paralegal

Absolwentka Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego.

W kancelarii zajmuje się obiegiem dokumentacji, kontaktem z organami administracyjnymi i klientami, a także nadzoruje obszar rozliczeniowy.

Języki obce: angielski

zdjecie-5
Anna Jarmusz
Paralegal

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w państwowej jednostce organizacyjnej.

W kancelarii odpowiedzialna jest za obieg dokumentacji, kontakt z klientami oraz organami administracyjnymi. Zajmuje się także rozliczeniami zagranicznymi.

Języki obce: angielski

zdjecie-5
Jakub Nijak
Paralegal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w samorządowych spółkach prawa handlowego.

W kancelarii odpowiedzialny jest za kontakt z klientami i organami administracyjnymi oraz windykację należności.

Języki obce: angielski

zdjecie-5
Izabela Wengelewska
Paralegal

Z wykształcenia jest ekonomistą. Wiedzę prawniczą i doświadczenie zawodowe zdobywała przez ponad 10 lat pracy w jednej z wiodących kancelarii adwokackich.

W kancelarii nadzoruje obieg dokumentacji, zajmuje się kontaktem z organami administracyjnymi oraz klientami.

zdjecie-5
Iwona Brzózka
Archiwista

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W kancelarii zajmuje się zamówieniami publicznymi oraz odpowiada za archiwizację i digitalizację dokumentów.

Języki obce: angielski

Doradcy
zdjecie-7
Paweł Błoński
Europejski rzecznik patentowy
Absolwent kierunku informatyka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w ochronie, na terenie Europy i USA, rozwiązań z zakresu wynalazków realizowanych za pomocą komputera, jak również badaniach stanu techniki i zdolności patentowej w tym zakresie. Ponadto, posiada szerokie doświadczenie badaniach i ocenie portfolio patentowych (ang. patent pools). Doświadczenie zawodowe zdobywał jako programista w firmie dostarczającej usługi outsourcingowe, a następnie w międzynarodowej firmie z sektora telewizji cyfrowej.
Uzyskał uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego po ukończeniu egzaminu European Qualifying Examination (EQE) w 2012r.
Prowadzi własną kancelarię w Zielonej Górze.
Języki obce: angielski
zdjecie-jm
Jarosław Mirkowski
Doradca ds. strategii IP

Dyplom doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynierii komputerowej uzyskał w Słowackim Uniwersytecie Technicznym w Bratysławie. Wykładowca Politechniki Zielonogórskiej i Universidad Tecnologica de la Mixteca w Huajuapan de Leon, Oaxaca, Meksyk. Stypendysta NATO Postgraduate Fellowship w University of Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania.

Twórca i wieloletni dyrektor departamentu własności intelektualnej w międzynarodowym koncernie z sektora telewizji cyfrowej.

Języki: angielski, hiszpański