Kancelaria Europejskiego Prawa Patentowego

Kancelaria EUPATENT.PL została założona w 2008r. Specjalizujemy się w ochronie prawnej rozwiązań technicznych na obszarze międzynarodowym. Działamy głównie na rzecz innowacyjnych polskich przedsiębiorstw z obszaru całego kraju. Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie doboru skutecznej strategii ochrony.
zdjecie-6
Adam Pawłowski
europejski rzecznik patentowy, polski rzecznik patentowy, profesjonalny pełnomocnik OHIM
Absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja w Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Politechniki Łódzkiej. Jako inżynier elektronik uzyskał tytuł IEEE Senior Member. Posiada
bogate doświadczenie w pracy w przemyśle, pracował w międzynarodowych korporacjach
telekomunikacyjnych. Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu międzynarodowych
strategii ochrony własności przemysłowej, zarówno dla przedsięwzięć start-up jak
też i rozwiniętych projektów.

Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego uzyskał w 2007r. po ukończeniu
egzaminu European Qualifying Examination (EQE) jako pierwsza osoba z Polski.
Członek komitetu ds. kształcenia w Instytucie Europejskich Rzeczników Patentowych
(EPI) z siedzibą w Monachium. Prowadzi szkolenia z zakresu europejskiego prawa
patentowego na uniwersytecie w Strasbourgu.

Języki obce: angielski, niemiecki

zdjecie-1
Adam Białkowski
europejski rzecznik patentowy

Ukończył kierunek Mechatronika na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Doświadczenie w przemyśle zdobywał w kraju i za granicą, m. in. podczas stażu w dziale projektowym w Chinach. Specjalizuje się w interdyscyplinarnych zagadnieniach inżynierskich, przede wszystkim w obrębie mechaniki, elektroniki i sterowania.

Uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego uzyskał w 2015r. po zdaniu egzaminu European Qualifying Examination (EQE) w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Języki obce: angielski, niemiecki

zdjecie-3
Łukasz Bogdan
rzecznik patentowy

Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uczestniczył w programie Top 500 Innovators w Hass School of Business, University of California, Berkeley. Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych, posiadający wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania i prowadzenia projektów ze środków publicznych nakierowanych na wdrożenia w przemyśle. W kancelarii zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu elektroniki, telekomunikacji i informatyki, wsparciem pozyskiwania nowych klientów oraz doradztwem w zakresie ochrony innowacji, zwłaszcza dla jednostek naukowych i firm start-up.

Jako rzecznik patentowy prowadzi postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Ukończył egzamin wstępny European Qualifying Examination w Europejskim Urzędzie Patentowym. Jest koordynatorem kursów CEIPI „Basic Training Course in European Patent Law” prowadzonych przez Uniwersytet w Strasburgu na terenie Polski.

Języki obce: angielski, niemiecki

zdjecie-3
Katarzyna Szwajkowska (Święs)
inżynier patentowy ds. chemii i technologii

Ukończyła Technologię Chemiczną na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Prowadziła badania nad modyfikacją kopoliestrów stosowanych systemach kontrolowanego uwalniania leków. Specjalizuje się w polimerach i tworzywach sztucznych. W kancelarii zajmuje się sporządzeniem opisów patentowych, przeprowadza badania zdolności
i czystości patentowej oraz przygotowuje opinie w sprawach dotyczących zgłoszeń patentowych polskich i międzynarodowych.

Ukończyła egzamin wstępny European Qualifying Examination w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Języki obce: angielski

zdjecie-3
Tomasz Derek
inżynier patentowy

Ukończył kierunek mechanika i informatyka stosowana w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (IFE), studiował również w Jönköping University w Szwecji. Podczas studiów uzyskał stypendium od firmy Corning Cable Systems. Doświadczenie w przemyśle zdobywał pracując w branży Automotive, jako inżynier automatyk odpowiedzialny za instalacje, modernizacje i przebudowy linii technologicznych.

W kancelarii zajmuje się badaniami zdolności patentowej i sporządzaniem opisów patentowych.

Języki obce: angielski

zdjecie-3
Adrian Fronk
inżynier patentowy

Absolwent kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Obronił pracę magisterską poświęconą inteligentnym budynkom, a w szczególności systemom bezpieczeństwa w nich wdrażanym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z przetwornikami elektromechanicznymi.

W kancelarii zajmuje się sporządzaniem opisów patentowych, przeprowadza badania zdolności i czystości patentowej oraz otoczenia patentowego.

Języki obce: angielski

zdjecie-2
Magdalena Markowicz
paralegal, pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
W kancelarii nadzoruje obieg dokumentacji, zajmuje się kontaktem z organami administracyjnymi oraz klientami.Odpowiada za prawidłowe działanie w obszarze aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych, planowanie i rozwój strategii
oraz polityki jakościowej.

Języki obce: rosyjski, angielski.

zdjecie-5
Eliza Nowacka
prawnik

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wielokrotnie nagradzana stypendium rektora dla najlepszych studentów. Pracę magisterską poświęconą funkcjom firmy obroniła w Katedrze Prawa Własności Przemysłowej. Absolwentka Szkoły Praw Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Członek Stowarzyszenia Licensing Executives Society Poland. Specjalizuje się w tematyce oznaczeń odróżniających.

W kancelarii zajmuje się problematyką znaków towarowych oraz umów, nadzoruje obieg dokumentacji oraz odpowiada za kontakt z klientami i organami administracyjnymi.

Języki obce: angielski

zdjecie-5
Klaudia Noculak
paralegal

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie zawodowe w pracy w organach administracyjnych, m.in. w Urzędzie Miasta Łodzi.

W kancelarii zajmuje się zamówieniami publicznymi oraz nadzoruje obieg dokumentacji i odpowiada za kontakt z klientami i organami administracyjnymi.

Języki obce: angielski

zdjecie-4
Patrycja Szymańska
referent ds. organizacyjno-finansowych
Absolwentka kierunku Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednostkach administracji publicznej.

W kancelarii zajmuje się nadzorem nad obszarem rozliczeń i controllingu, organizacją kancelarii oraz odpowiada za kontakt z klientem.

Języki obce: angielski

zdjecie-4
Anna Pawłowska
trener rozwoju osobistego

Absolwentka Szkoły Trenerów Metrum, certyfikowany trener rozwoju osobistego i manager. Pasjonuje się ludźmi oraz ich rozwojem. Pracując na stanowiskach managerskich była jednocześnie coachem i trenerem dla swoich pracowników. Prowadzi szkolenia i treningi rozwoju osobistego. Odpowiada za rozwój pracowników w kancelarii oraz relacje z klientami.

Języki obce: angielski

Doradcy
zdjecie-7
Paweł Błoński
europejski rzecznik patentowy
Absolwent kierunku informatyka Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Specjalizuje się w ochronie, na terenie Europy i USA, rozwiązań z zakresu wynalazków realizowanych za pomocą komputera, jak również badaniach stanu techniki i zdolności patentowej w tym zakresie. Ponadto, posiada szerokie doświadczenie badaniach i ocenie portfolio patentowych (ang. patent pools). Doświadczenie zawodowe zdobywał jako programista w firmie dostarczającej usługi outsourcingowe, a następnie w międzynarodowej firmie z sektora telewizji cyfrowej. Uzyskał uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego po ukończeniu egzaminu European Qualifying Examination (EQE) w 2012r. Prowadzi własną kancelarię w Zielonej Górze.

Języki obce: angielski