Category Archives: tab-ochronamiedzynarodowa

Zgłoszenia patentowe PCT

Zgłoszenia patentowe PCT

Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT (International Patent Application, Patent Cooperation Treaty) to instrument ułatwiający procedurę ochrony patentowej w wielu krajach.

Zgłaszający z Polski, chcący uzyskać ochronę patentową za granicą, powinni rozpocząć procedurę patentowania od dokonania zgłoszenia polskiego lub europejskiego. Następnie, w ciągu 12 miesięcy należy dokonać zgłoszeń zagranicznych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa z pierwszego zgłoszenia polskiego lub europejskiego. Po 12 miesiącach od pierwszego zgłoszenia zastrzeżenie pierwszeństwa nie jest już możliwe.

Dla każdego ze zgłoszeń zagranicznych prowadzona jest następnie indywidualna procedura przed właściwym krajowym lub regionalnym urzędem patentowym.

Schemat takiej procedury wygląda następująco:

zgl-pat-pct-1

Alternatywą dla dokonywania wielu zgłoszeń zagranicznych w ciągu 12 miesięcy jest dokonanie jednego zgłoszenia PCT. System PCT nadzorowany jest przez Międzynarodową Organizację ds. Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO) z siedzibą w Genewie, w Szwajcarii.

Dla każdego zgłoszenia PCT sporządzane jest międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (International Search Report, ISR), które określa wstępne szanse na uzyskanie patentu. Gdy sprawozdanie jest niekorzystne, możliwe jest złożenie wniosku o szczegółowe badanie międzynarodowe (International Preliminary Examination, IPE).

Po uzyskaniu potwierdzenia patentowalności rozwiązania należy dokonać zgłoszeń w tych krajach, w których zgłaszający chciałby uzyskać ochronę, w ciągu 30 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia. Procedura PCT umożliwia więc uzyskanie wstępnej opinii nt. patentowalności wynalazku oraz odsunięcie w czasie kosztów związanych z wieloma zgłoszeniami krajowymi.

Schemat procedury PCT wygląda następująco:

zgl-pat-pct-2

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT. Dla naszych klientów dokonaliśmy już kilkudziesięciu zgłoszeń PCT. Dla wielu z nich prowadziliśmy dalsze postępowanie w ramach faz krajowych we współpracy z kancelariami zagranicznymi (w krajach takich jak USA, Kanada, Australia, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Meksyk, Brazylia, Indie).

Wspólnotowe znaki towarowe

Wspólnotowe znaki towarowe

Znak wspólnotowy (Community Trademark, CTM) pozwala na skuteczną ochronę znaków towarowych na terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej.

Znak wspólnotowy, podobnie jak krajowy znak towarowy, to oznaczenie które można przedstawić w sposób graficzny i które nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Najbardziej popularne znaki to znaki słowne, słowno-graficzne oraz graficzne.

Jako wspólnotowy znak towarowy mogą być chronione te oznaczenia, które nie są identyczne lub podobne do znaków wcześniej zarejestrowanych dla identycznych lub podobnych towarów. Przeszkodą w rejestracji znaku wspólnotowego mogą być wcześniej zarejestrowane znaki wspólnotowe oraz krajowe.

Procedura rejestracji znaku wspólnotowego nie obejmuje merytorycznego badania podobieństwa znaku do wcześniej zarejestrowanych znaków. Każdy zgłaszany znak wspólnotowy jest publikowany w ciągu ok. 2 miesięcy od zgłoszenia, po czym rozpoczyna się 3-miesięczny okres, w którym strony trzecie mogą zgłosić sprzeciw przeciwko rejestracji danego znaku. Jeśli żaden sprzeciw nie zostanie zgłoszony, znak jest rejestrowany. Cała procedura rejestracji trwa około 6 miesięcy.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie rejestracji znaków wspólnotowych.

Wspólnotowe wzory przemysłowe

Wspólnotowe wzory przemysłowe

Zarejestrowany wzór wspólnotowy (Registered Community Design, RCD) to skuteczny i niedrogi instrument ochrony wzorów przemysłowych.

Wzór przemysłowy chroni wygląd produktu, wynikający z jego linii, konturów, kolorów, kształtu, tektury lub materiału z którego produkt został wykonany. Chronione mogą być wzory, które są nowe (ewentualnie zgłoszone nie później niż w ciągu 12 miesięcy od ich upublicznienia) oraz posiadają indywidualny charakter (tj. wywołują na użytkowniku odmienne wrażenie, niż wzory znane dotychczas).

Wzory wspólnotowe rejestrowane są przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w Hiszpanii. Procedura rejestracji obejmuje głównie badanie formalne i trwa około 2 tygodni. Zarejestrowany wzór uzyskuje ochronę na okres 5 lat we wszystkich państwach państw Unii Europejskiej. Ochrona ta może zostać przedłużona maksymalnie do 25 lat.

Wzory przemysłowe służą zwłaszcza do ochrony produktów charakteryzujących się indywidualnym wzornictwem, na przykład: mebli, armatury, ceramiki, tkanin, odzieży.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie rejestracji wzorów wspólnotowych, dla naszych klientów uzyskaliśmy rejestrację kilkudziesięciu wzorów.