Szkolenia

Szkolenia w zakresie własności przemysłowej

Wiedza z zakresu praw własności przemysłowej jest złożona i skomplikowana, a decyzje powinny być podejmowane w ścisłej współpracy ze specjalistą, takim jak rzecznik patentowy.

Jednak wiele czynności wstępnych, takich jak identyfikacja rozwiązań o potencjale ochronnym, wstępne badania stanu techniki czy wstępny opis rozwiązań do patentowania, może być z powodzeniem wykonywanych przez odpowiednio przeszkolonych pracowników w firmie.

Dla tych z Państwa, którzy planują systematyczną ochronę swoich praw własności przemysłowej, chętnie przybliżamy specjalistyczną wiedzę w zakresie dostosowanym do ich potrzeb. Takie spotkania pomagają w nawiązaniu bliższej i skuteczniejszej współpracy.

Szkolenia kierowane do inżynierów

W przedsiębiorstwach z dobrze funkcjonującym systemem ochrony własności przemysłowej, innowacje techniczne są identyfikowane już na etapie ich tworzenia przez inżynierów.

Na naszych szkoleniach przedstawiamy zasady badania zdolności patentowej wynalazków, tak aby inżynierowie potrafili wstępnie określić, które z ich rozwiązań mają potencjał na uzyskanie ochrony.

Przedstawiamy zasady korzystania z baz patentowych i skutecznie sposoby analizy skomplikowanej dokumentacji patentowej, co pozwala Państwu na wykonanie wstępnej analizy rozwiązań konkurencji we własnym zakresie.

Szkolenia kierowane do dyrektorów i zarządu firmy

Do sprawnego funkcjonowania systemu ochrony niezbędne jest zarządzanie nim przez osoby z wiedzą strategiczną w tym zakresie.

Na szkoleniach strategicznych przedstawiamy Państwu ogólne założenia ochrony własności przemysłowej, analizę działalności firm konkurencyjnych w tym zakresie oraz przykłady działań, które mogą zostać podjęte w Państwa przedsiębiorstwie.

Dla ułatwienia planowania dalszych zadań przedstawiamy szczegóły procedur postępowania przed urzędami i wymagane nakłady czasowe i finansowe.

Szkolenia dla kandydatów na europejskich rzeczników patentowych

Dla tych z Państwa, którzy planują utworzenie własnego działu ochrony własności przemysłowej, oferujemy systematyczne szkolenia pracowników działu. W szczególności, oferujemy długoterminowe (zasadniczo 3-letnie) szkolenie przygotowujące pracownika do uzyskania uprawnień europejskiego rzecznika patentowego, co pozwali Państwu na dalsze samodzielne prowadzenie spraw ochrony własności przemysłowej.

pencil-right