Software patents

Software patents – patenty na oprogramowanie

Patent europejski jest instrumentem zapewniającym skuteczną ochronę algorytmów, które prowadzą do efektów technicznych.

Stanowisko europejskiego urzędu patentowego, które uważane jest za ogólnie sprzyjające ochronie patentowej oprogramowania, jest od lat przedmiotem zagorzałych sporów.

Najnowsza decyzja rozszerzonej komisji odwoławczej (G3/08 z dnia 12 maja 2010r.) potwierdziła spójność orzecznictwa Europejskiego Urzędu Patentowego w zakresie patentów związanych z programami komputerowymi. Tym samym, urząd będzie kontynuował ocenę tego typu rozwiązań zgodnie z zasadami, według których:

  • rozwiązania, które zastrzegane są wprost jako „program komputerowy” można uznać się za wynalazki, jeśli wywołują pewien efekt techniczny,
  • efekt techniczny nie musi dotyczyć oddziaływania na obiekty w świecie rzeczywistym, może to być np. usprawnienie wymiany danych pomiędzy programami komputerowymi,
  • rozwiązania zastrzegane jako „sposób realizowany przy pomocy komputera” czy „nośnik z programem komputerowym” zawsze uznaje się za wynalazki, ponieważ nie są to „programy komputerowe jako takie”.

W kancelarii EUPATENT.PL na bieżąco śledzimy rozwój orzecznictwa Europejskiego Urzędu Patentowego, jak również sądów krajów europejskich i USA.

Klientom z sektora informatyki, elektroniki, telekomunikacji oferujemy następujące usługi:

  • szkolenia wskazujące możliwości patentowania rozwiązań informatycznych;
  • analizę projektu w celu wskazania rozwiązań informatycznych podlegających ochronie patentowej;
  • badanie czystości patentowej projektu (wskazanie potencjalnie naruszanych patentów, propozycje obejścia tych patentów);
  • wniesienie sprzeciwu do Europejskiego Urzędu Patentowego przeciwko udzielonym patentom.