Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Nasi klienci – przedsiębiorcy – najczęściej wybierają usługi z zakresu:

 • analiza zasobów w celu zidentyfikowania innowacyjnych elementów do ochrony
 • badania zdolności patentowej
 • badania czystości patentowej
 • analiza działalności firm konkurencyjnych
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • ochrona wynalazków i wzorów użytkowych
 • ochrona wzorów przemysłowych
 • ochrona znaków towarowych
 • prowadzenie postępowań przed Urzędem Patentowym RP
 • prowadzenie postępowań przed Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium
 • prowadzenie postępowań przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej w Alicante
 • prowadzenie zgłoszeń międzynarodowych (PCT) i faz krajowych na całym świecie
 • unieważnianie praw konkurencji
 • zarządzanie portfolio praw własności przemysłowej
 • umowy licencyjne
 • spory sądowe z zakresu własności przemysłowej
 • szkolenia techniczne (dla inżynierów) i strategiczne (dla zarządu)