Ochrona praw

Ochrona praw własności przemysłowej

Własność przemysłowa to unikalne rozwiązania związane z działalnością firmy. Może być ona chroniona za pomocą praw wyłącznych, które obejmują wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe czy znaki towarowe.

Zgodnie z umowami międzynarodowymi, każde z powyższych praw jest ograniczone do terytorium kraju lub organizacji krajów, które przyznały dane prawo. Dla przykładu, patent polski chroni wynalazek jedynie na terytorium Polski, przy czym jeśli jest to jedyny patent chroniący ten wynalazek, to jego stosowanie w innych krajach jest dopuszczalne.

Kancelaria EUPATENT.PL specjalizuje się w ochronie praw własności przemysłowej za granicą, a w szczególności poprzez europejskie i poza-europejskie prawa ochronne.

Nasze główne obszary działania to:

Patenty europejskie

Ochronę patentową obejmującą wiele krajów europejskich można uzyskać w Europejskim Urzędzie Patentowym z siedzibą w Monachium, do którego składa się zgłoszenie patentowe. Zgłoszenie to jest akceptowane w ramach jednolitej procedury i zasad akceptowanych przez wszystkie kraje członkowskie. Aby po udzieleniu patentu europejskiego uzyskać ochronę w poszczególnych krajach należy jedynie dokonać procedury walidacji patentu. Jest to związane z opłatą urzędową i ewentualnym złożeniem tłumaczenia patentu na język tego kraju.

Patenty europejskie pozwalają na uzyskanie ochrony o zakresie szerszym niż ochrona udzielana niektórymi patentami krajowymi, w tym polskimi. Dotyczy to głównie patentów związanych z programami komputerowymi.

Wzory przemysłowe wspólnotowe

Wzory przemysłowe pozwalają na skuteczną ochronę wizualnej strony produktu, jeśli nie jest ona związana z cechami technicznymi i tym samym nie podlega ochronie patentowej. Po zarejestrowaniu wzoru wspólnotowego w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante uzyskuje się ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej. Taka procedura jest szybka (trwa ok. 1 miesiąca) i względnie niedroga.

Ochrona własności przemysłowej poza terytorium Europy

Z myślą o naszych klientach, którzy eksportują towary na rynki pozaeuropejskie, utrzymujemy stały kontakt z zagranicznymi kancelariami, które mogą skutecznie ich reprezentować w danym kraju.

Prowadzimy patentowe zgłoszenia międzynarodowe (PCT), dzięki którym łatwiej jest uzyskać ochronę wynalazku w wielu krajach. W trakcie prowadzenia sprawy przez kancelarie zagranicznie przekazujemy im szczegółowe instrukcje działania, co pozwala na istotne obniżenie kosztów w porównaniu do standardowego postępowania.