Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Oferujemy kompleksową obsługę z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Nasi klienci – fundusze inwestycyjne – najczęściej wybierają usługi z zakresu:

 • analiza projektu w celu zidentyfikowania innowacyjnych elementów do ochrony
 • badania zdolności patentowej
 • badania czystości patentowej
 • analiza otoczenia patentowego
 • audyt technologiczny
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • analiza istniejącego portfolio praw, weryfikacja stanu prawnego
 • wyceny składników własności intelektualnej
 • ochrona wynalazków, wzorów i znaków towarowych
 • prowadzenie postępowań przez urzędami w Polsce, Europie, USA i innych krajach
 • umowy licencyjne
 • szkolenia techniczne (dla inżynierów) i strategiczne (dla zarządu)