Doradztwo

Doradztwo strategiczne

Dążymy do tego, aby kontakt z Państwem nie zakończył się na wykonaniu jednego zlecenia, a przerodził się w długotrwałą i owocną współpracę, której efektem będzie zwiększenie Państwa potencjału innowacyjnego i ochrona wypracowanych rozwiązań.

W tym celu oferujemy:

Audyt ochrony własności przemysłowej Klienta

W ramach audytu:

  • określamy potencjał innowacyjny obszaru Państwa działalności
  • oceniamy aktualny poziom ochrony rozwiązań Państwa i konkurentów
  • przedstawiamy propozycje możliwych usprawnień

Opracowanie strategii ochrony własności przemysłowej

Po zakończonym audycie pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu skutecznej strategii ochrony innowacji. Opracowujemy procedury dostosowane do specyfiki Państwa działalności. Określamy optymalne sposoby ochrony (patenty, wzory, znaki towarowe), obszary terytorialne ochrony (porównujemy koszty uzyskania ochrony w danym kraju do potencjalnej wartości patentu w tym kraju). Przedstawiając nakłady finansowe i czasowe ponoszone przy osiąganiu określonych działań, pomagamy Państwu w tworzeniu budżetu celowego. W tym czasie pomagamy uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych.

Tworzenie działu ochrony własności przemysłowej u Klienta

Dla przedsiębiorstw, które posiadają duży potencjał innowacyjny, generujących wiele rozwiązań, optymalną metodą jest utworzenie własnego działu ochrony własności przemysłowej. Nasza kancelaria pomoże Państwu w doborze i przeszkoleniu pracowników a także organizacji pracy, w tym podziale zadań, które mogą być prowadzone we własnym zakresie, a które warto zlecić kancelarii zewnętrznej.