Case studies

W naszej kancelarii chętnie podejmujemy ciekawe wyzwania.

Poniżej przykłady tego typu działań, które prowadziliśmy dla naszych klientów:

Szkolenie dla kadry inżynierskiej

Przeprowadziliśmy kilkudniowe szkolenie dla ok. 60-osobowj grupy inżynierów w firmie z sektora IT. Szkolenie obejmowało:

 • wprowadzenie w zagadnienia ochrony własności przemysłowej,
 • przedstawienie procesu ubiegania się o patent na przykładzie postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym,
 • specyficzne kwestie związane z ochroną patentową programów komputerowych,
 • przykłady istotnych patentów z obszaru działań klienta,
 • instruktaż „jak czytać dokumenty patentowe”,
 • praktyczne zasady korzystania z darmowych patentowych baz danych.

Szkolenie dla finansistów

Przeprowadziliśmy całodniowe szkolenie dla ok. 20-osobowej grupy specjalistów z dziedziny finansów. Szkolenie obejmowało:

 • rodzaje praw własności intelektualnej,
 • sposoby ochrony własności przemysłowej,
 • procedury uzyskania ochrony w ramach patentu polskiego, europejskiego, amerykańskiego i procedurę zgłoszenia międzynarodowego, z określeniem kosztów i czasu trwania postępowania,
 • analizę treści dokumentów patentowych,
 • sposoby wyszukiwania informacji w patentowych bazach danych.

Międzynarodowa ochrona wynalazku

Dla naszego klienta, który dokonał międzynarodowego zgłoszenia patentowego, przeprowadziliśmy dokładną analizę raportu ze stanu techniki, określając praktyczne szanse na uzyskanie patentu.

Następnie, koordynowaliśmy procedury zgłoszeniowe wynalazku w:

 • Europejskim Urzędzie Patentowym
 • w Brazylii, Chinach, Indiach, Japonii, Kanadzie, Korei Pd., Meksyku, Rosji oraz USA (za pośrednictwem współpracujących z nami kancelariami w poszczególnych krajach)

Identyfikacja i pozyskanie praw własności przemysłowej

Dla naszego klienta planującego inwestycję w nowe technologie i starającego się o dotacje z Programu Innowacyjnego Operacyjna Gospodarka przygotowaliśmy:

 • zestawienie dostępnych na rynku technologii objętych prawami własności przemysłowej
 • prowadziliśmy negocjacje z wybranymi przez klienta dostawcami
 • prowadziliśmy proces podpisania umowy o nabycie udziału w prawach własności przemysłowej

Dzięki powyższym działaniom, klient uzyskał współwłasność technologii, co było istotnym czynnikiem na etapie uzyskania przez niego dotacji.

Dofinansowanie na ochronę własności przemysłowej:

Dla kilkunastu naszych klientów, we współpracy z doradcami ds. funduszy unijnych, uzyskaliśmy dofinansowanie na ochronę patentową za granicą (zwłaszcza w Europie i w USA). Kwota pozyskanych dotacji (działanie 5.4.1 POIG) dla każdego z wniosków wynosiła od kilkudziesięciu do kilkuset tys. zł (dotacja pokrywa do 70% kosztów postępowania).