Badania patentowe

Światowa literatura patentowa obejmuje ok. 50 milionów dokumentów.

eupatent-article-pic-001Ocenia się, że informacje zawarte w patentach stanowią ok. 80% dostępnej wiedzy technicznej, a to dlatego, że dokument patentowy powinien przedstawiać wynalazek na tyle dokładnie, aby specjalista z danej dziedziny był w stanie zrealizować wynalazek na podstawie opisu patentowego. Zatem dokumenty patentowe zawierają informacje na tyle szczegółowe, że na próżno szukać ich w publikacjach naukowych (obejmujących głównie wiedzę teoretyczną), publikacjach technicznych (instrukcje serwisowe, użytkowania) czy marketingowych (foldery, katalogi).

Abstrakty większości dokumentów patentowych dostępne są w języku angielskim. Natomiast pełne teksty dokumentów dostępne są tylko w języku kraju, który wydał dany patent. Za pomocą specjalistycznych komputerowych systemów tłumaczących możliwe jest ich przetłumaczenie na inne języki, a w szczególności na język angielski. Dzięki międzynarodowemu systemowi klasyfikacji patentowej (International Patent Classification) można sprawnie i skutecznie odnaleźć poszukiwany dokument z danej dziedziny. Oferujemy Państwu badania patentowe w zakresie:

Określenie szans na uzyskanie patentu (badanie zdolności patentowej)

Porównujemy przedstawione rozwiązanie z rozwiązaniami opisanymi w dokumentach patentowych i innych publikacjach. Niestety, często okazuje się, że rzekomo nowy pomysł został już wcześniej opisany przez inne osoby. W dokumentach patentowych znaleźć można informacje o wielu produktach, które pozostały na etapie prac badawczo-rozwojowych i z różnych względów nie zostały wprowadzone na rynek. W przypadku zidentyfikowania znanych wcześniej analogicznych rozwiązań, jesteśmy w stanie uchronić Państwa przed rozpoczęciem kosztownej procedury patentowania rozwiązania, która w rezultacie zakończyłaby się decyzją odmowną.

Badanie czystości patentowej produktu

Porównujemy przedstawione rozwiązanie z patentami na terenie krajów, w których planujecie Państwo wprowadzić dany produkt do sprzedaży lub produkcji. Badanie pozwala zidentyfikować patenty, o których naruszenie mogliby Państwo zostać posądzeni. Takie wcześniejsze rozeznanie pozwala na odpowiednio wczesne podjęcie negocjacji w sprawie uzyskania licencji określonych patentów lub wycofanie się z określonego obszaru, aby zminimalizować przyszłe zagrożenia.

Badanie ważności udzielonego patentu

W przypadku, gdyby zostali Państwo pozwani o naruszenie istniejącego patentu lub gdy w wyniku badania czystości patentowej zidentyfikowano zagrażające patenty, warto sprawdzić czy zostały one udzielone z zachowaniem określonych wymogów. Sprawdzamy, czy rozwiązanie objęte danym patentem w momencie zgłoszenia posiadało zdolność patentową, porównując je z wcześniej opublikowanymi dokumentami. Gdy okaże się, że został on udzielony nieprawidłowo, można rozpocząć procedury sprzeciwu lub unieważnienia patentu, unikając tym samym jego naruszenia.
W przypadku patentów europejskich, w wyniku sprzeciwu średnio 1/3 patentów zostaje utrzymana w mocy, 1/3 zostaje ograniczona, a 1/3 unieważniona w całości. W wielu przypadkach badanie ważności patentu prowadzi więc do jego unieważnienia i oddalenia zarzutu o naruszenie.