Zgłoszenia patentowe PCT

Zgłoszenia patentowe PCT

Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT (International Patent Application, Patent Cooperation Treaty) to instrument ułatwiający procedurę ochrony patentowej w wielu krajach.

Zgłaszający z Polski, chcący uzyskać ochronę patentową za granicą, powinni rozpocząć procedurę patentowania od dokonania zgłoszenia polskiego lub europejskiego. Następnie, w ciągu 12 miesięcy należy dokonać zgłoszeń zagranicznych, z zastrzeżeniem pierwszeństwa z pierwszego zgłoszenia polskiego lub europejskiego. Po 12 miesiącach od pierwszego zgłoszenia zastrzeżenie pierwszeństwa nie jest już możliwe.

Dla każdego ze zgłoszeń zagranicznych prowadzona jest następnie indywidualna procedura przed właściwym krajowym lub regionalnym urzędem patentowym.

Schemat takiej procedury wygląda następująco:

zgl-pat-pct-1

Alternatywą dla dokonywania wielu zgłoszeń zagranicznych w ciągu 12 miesięcy jest dokonanie jednego zgłoszenia PCT. System PCT nadzorowany jest przez Międzynarodową Organizację ds. Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization, WIPO) z siedzibą w Genewie, w Szwajcarii.

Dla każdego zgłoszenia PCT sporządzane jest międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań (International Search Report, ISR), które określa wstępne szanse na uzyskanie patentu. Gdy sprawozdanie jest niekorzystne, możliwe jest złożenie wniosku o szczegółowe badanie międzynarodowe (International Preliminary Examination, IPE).

Po uzyskaniu potwierdzenia patentowalności rozwiązania należy dokonać zgłoszeń w tych krajach, w których zgłaszający chciałby uzyskać ochronę, w ciągu 30 miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia. Procedura PCT umożliwia więc uzyskanie wstępnej opinii nt. patentowalności wynalazku oraz odsunięcie w czasie kosztów związanych z wieloma zgłoszeniami krajowymi.

Schemat procedury PCT wygląda następująco:

zgl-pat-pct-2

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT. Dla naszych klientów dokonaliśmy już kilkudziesięciu zgłoszeń PCT. Dla wielu z nich prowadziliśmy dalsze postępowanie w ramach faz krajowych we współpracy z kancelariami zagranicznymi (w krajach takich jak USA, Kanada, Australia, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Meksyk, Brazylia, Indie).