Wspólnotowe znaki towarowe

Wspólnotowe znaki towarowe

Znak wspólnotowy (Community Trademark, CTM) pozwala na skuteczną ochronę znaków towarowych na terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej.

Znak wspólnotowy, podobnie jak krajowy znak towarowy, to oznaczenie które można przedstawić w sposób graficzny i które nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Najbardziej popularne znaki to znaki słowne, słowno-graficzne oraz graficzne.

Jako wspólnotowy znak towarowy mogą być chronione te oznaczenia, które nie są identyczne lub podobne do znaków wcześniej zarejestrowanych dla identycznych lub podobnych towarów. Przeszkodą w rejestracji znaku wspólnotowego mogą być wcześniej zarejestrowane znaki wspólnotowe oraz krajowe.

Procedura rejestracji znaku wspólnotowego nie obejmuje merytorycznego badania podobieństwa znaku do wcześniej zarejestrowanych znaków. Każdy zgłaszany znak wspólnotowy jest publikowany w ciągu ok. 2 miesięcy od zgłoszenia, po czym rozpoczyna się 3-miesięczny okres, w którym strony trzecie mogą zgłosić sprzeciw przeciwko rejestracji danego znaku. Jeśli żaden sprzeciw nie zostanie zgłoszony, znak jest rejestrowany. Cała procedura rejestracji trwa około 6 miesięcy.

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie rejestracji znaków wspólnotowych.