Patent wspólnotowy

Patent wspólnotowy (Community patent)

Ochrona patentowa w Europie jest obecnie realizowana przez dwa systemy: krajowe systemy patentowe i europejski system patentowy.

Obecny system patentu europejskiego umożliwia uzyskanie patentu w jednej procedurze prowadzonej przed Europejskim Urzędem Patentowym. Jednak po uzyskaniu patentu konieczna jest jego walidacja w każdym z krajów, w których właściciel patentu chce uzyskać ochronę, co w wielu krajach wymaga konieczności złożenia tłumaczenia opisu patentowego na język krajowy. Następnie, w celu utrzymania ochrony należy wnosić opłaty za utrzymanie w mocy odrębnie dla każdego z krajów.

Patent jednolity (inaczej, patent wspólnotowy) to nowy instrument ochrony patentowej, który wejdzie w życie najprawdopodobniej w 2014r. Patent jednolity będzie udzielany przez Europejski Urząd Patentowy na zasadach analogicznych dla obecnych patentów europejskich. Uproszczona zostanie jednak procedura po przyznaniu patentu – zamiast wymaganej dotychczas walidacji w wybranych krajach, możliwe będzie złożenie wniosku o przyznanie patentu jednolitego, który uzyska ochronę we wszystkich krajach należących do systemu patentu jednolitego. Uzyskanie ochrony na patent jednolity nie będzie wymagało składania tłumaczeń na języki krajowe. Utrzymanie patentu jednolitego w mocy na terenie wszystkich krajów będzie wymagało wniesienia tylko jednej corocznej opłaty.

Patent jednolity wzbudza w Polsce duże kontrowersje. Z jednej strony podnoszone są głosy, że system będzie sprzyjał rozwojowi innowacyjności, gdyż pozwoli na uzyskanie szerokiej terytorialnie ochrony przy znacznie niższych kosztach niż koszty związane z obecnym patentem europejskim. Z drugiej strony jednak pojawiają się argumenty, że system znacznie ograniczy swobodę działania niewielkich przedsiębiorstw, których nie będzie stać na kosztowne badania czystości patentowej patentów jednolitych w językach obcych.

System patentu jednolitego jest wciąż na etapie organizacyjnym. Wejdzie on w życie nie wcześniej niż 1 stycznia 2014r., po podpisaniu przez 13 państw członkowskich porozumienia w sprawie sądu patentowego (Unified Patent Court).

Polska nie przystąpiła porozumienia w sprawie systemu patentu jednolitego, a więc patenty jednolite nie będą obowiązywać na terenie Polski.

Jednak podmioty z Polski będą mogły ubiegać się o ochronę patentową w ramach patentu jednolitego. Europejscy rzecznicy patentowi z kancelarii EUPATENT.PL będą uprawnieni do prowadzenia procedury uzyskania patentu jednolitego w pełnym zakresie.