Zakres ochrony patentu europejskiego

Zakres ochrony patentu europejskiego

Patent europejski przyznaje jego właścicielowi w każdym państwie, w stosunku do którego został udzielony, takie same prawa, jakie przyznawałby patent krajowy udzielony w tym państwie.

Polska przystąpiła do Konwencji o patencie europejskim 1 marca 2004r. i tylko patenty europejskie zgłoszone po tej dacie mogą być chronione w Polsce. Ilość patentów europejskich, które uzyskują ochronę w Polsce systematycznie rośnie – tylko w 2012r. dokonano w Polsce walidacji ok. 6700 patentów europejskich (przy ok. 2700 patentów polskich).