Czym się zajmujemy?

Czym się
zajmujemy?

W kancelarii EUPATENT.PL zajmujemy się pełnym zakresem postępowań przed Europejskim Urzędem Patentowym w sprawie patentów europejskich. Oferujemy:

  • prowadzenie postępowania postępowanie o udzielenie patentu europejskiego
  • postępowanie sprzeciwowe przeciwko już udzielonym patentom europejskim
  • postępowanie odwoławcze przeciwko decyzjom wydanym przez urząd w sprawie patentów europejskich

W ramach współpracy z kancelariami zagranicznymi oferujemy walidację patentów europejskich we wszystkich państwach członkowskich Konwencji.

Od 2014r., jeśli wejdą w życie regulacje dotyczące patentu jednolitego, europejscy rzecznicy patentowi z kancelarii EUPATENT.PL będą również uprawnieni do prowadzenia postępowań w sprawie uzyskania patentu jednolitego (zwanego wcześniej patentem wspólnotowym). Patent jednolity umożliwi uzyskanie ochrony we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności odrębnej walidacji w każdym z krajów.