Dofinansowanie

Dofinansowanie na ochronę praw własności przemysłowej

Unia Europejska umożliwia dotowanie ochrony praw własności przemysłowej w oparciu o Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”. W ten sposób można dofinansować dwa typy projektów:

Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej

Dofinansowaniu podlegają koszty przygotowania oraz prowadzenia postępowania w sprawie ochrony wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne (w tym Europejski Urząd Patentowy oraz OHIM) lub międzynarodowe (PCT) organy ochrony własności przemysłowej. Koszty mogą zostać pokryte w zakresie do 70% kosztów urzędowych i pełnomocnika. Wysokość wsparcia dla jednego projektu to od 2 do 400 tys. zł.

Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej

Dofinansowaniu podlegają koszty, które są związane z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Koszty mogą zostać pokryte w zakresie do 45% kosztów urzędowych i pełnomocnika.

Współpracujemy ze konsultantami w zakresie funduszy unijnych, dzięki czumu skutecznie pomagamy naszym klientom w uzyskaniu środków dla powyższych działań.